Afstemning slut: Hvem skal have Herning Kommunes arkitekturpris i år?

Efter en udvælgelsesproces er der tre kandidater tilbage, men er læserne enig i kommunens valg? Det finder vi ud af i denne uge. Stem i afstemningen herunder

28. september 2020, 13.47

HERNING Afstemningen er lukket mandag 5. oktober klokken 09.00. Vinderen af læsernes pris bliver kåret mandag eftermiddag.

I dag bliver det offentliggjort, hvem der løber med Herning Kommunes Bygningspræmieringspris 2020.

Der er tre nominerede til prisen, der bliver uddelt på Arkitekturens Dag.

Det er vidt forskellige byggerier, som er i betragtning, og derfor vil Herning Folkeblad lade læserne vurdere, hvad de mener er god og smuk arkitektur.

Skal det være kirkehuset i Hernings midtby, kulturhuset i tilknytning til Gullestruphallen eller de nybyggede boliger med projektnavnet Herning Sky.

I stemmer, og måske kan Herning Folkeblad kåre en helt anden vinder, end den kommunen med hjælp fra to fagdommere er kommet frem til.

Du kan stemme i boksen herunder. Under afstemningsboksen kan du læse mere om de tre nominerede.

Herning SKY

Præmieringsudvalgets udtalelse: Herning Sky består af to boligtårne som ligger i Thriegesvej kvateret, som er et omdannet industriområdeomdannende industriområde, som er Hernings sydlige afgrænsning mod naturområdet Knudmosen. Herning Sky er med 15 etager og 53 meter Hernings højeste bygninger, som giver byen en markant og bymæssig skyline mod syd. Højhusenes profil opleves forskelligt alt efter vinklen man betragter dem fra, da begge tårne har en ellipseformet grundplan. Den enkle geometriske form giver i samspil med facaderne tårnene et enkelt og sammenhængende udtryk. Facaderne brydes af store afrundede udskæringer til altaner. Udskæringerne indrammer boligernes altaner og giver facaderne dybde og reliefvirkning. De indeliggende altaner har masser af plads og giver læ mod regn og blæst. Altanerne bidrager derfor både til projektets særlige arkitektur og øger kvaliteten af den enkelte bolig i SKY. Foto: Henrik Ole Jensen
Præmieringsudvalgets udtalelse: SKYs parkeringsarealer er sænket i forhold til ankomstsiden på Grøndahlsvej og skjules af grønne tage med sedumbeplantning. Der er gjort en stor indsats for at få anlægget til at fremstå grønt. Tårnenes base og ankomstarealerne kunne dog være løst med et større samspil med kvarteret og den omgivende natur, og bidraget til oplevelsen i øjenhøjde. Tårnene er beklædt med tombak, som er en legering af kobber og zink. Materialet har et eksklusivt udtryk. Farven varierer fra rødlig til guldgullig, der vil patinere smukt af vind og vejr. Beklædningen med tombak er meget velvalgt i forhold til at give tårnene en rolig og respektfuld facade mod Knudmosens beskytte natur. Foto: Henrik Ole Jensen

Gullestrup Kulturhus – fra hal til Kulturhus

Præmieringsudvalgets udtalelse: Præmieringsudvalgets udtalelse: Ambitionen for til- og ombygningen af den eksisterende hal, har været at skabe et nyt samlingssted i Gullestrup. Et samlingssted, som binder byen sammen og styrker den sociale sammenhængskraft, på tværs af byens kvarterer og beboergrupper. Bygherren har været ambitiøs, og projektet har skullet favne meget. Projektet består af flere indgreb i hallens eksisterende bygninger samt nogle nye tilbygninger: En ny kultur- og bevægelsessal, et nyt opholds- og fordelingsrum samt en bearbejdning af gavlen på den eksisterende hal. Foto: Henrik Ole Jensen
Præmieringsudvalgets udtalelse: I gavlen mod Trælundvej har den eksisterende hal fået en ny åben facade, som er beklædt med transparente plader i polykarbonat, der brydes af vinduer med klart glas. Pladebeklædningen forbedrer dagslyset i hallen, men giver hallen et nyt ansigt udadtil. Om aftenen, når der er liv i hallen, lyser facaden op, så man kan fornemme hallens aktiviteter. Selvom indgrebene er foretaget forskellige steder på hallens område, er det lykkedes at skabe skabes en serie forbedringer, som både funktionelt og visuelt opleves sammenhængende. Bygherre og arkitekterne har lavet en vellykket og tydelig opgradering fra hal til kulturhus, som helt sikkert vil begejstre brugerne og beboerne i Gullestrup. Foto: Henrik Ole Jensen

Nyt Kirkehus – tilbygning til eksisterende kirkehus ved Herning Kirke

Præmieringsudvalgets udtalelse: Det nye kirkehus er en tilbygning til den eksisterende kirkekontor og konfirmandstue fra 1975. Det nye kirkehus og indeholder ankomstområde, café, præstekontorer, samtalerum og en multisal til større aktiviteter. Projektet har været længe undervejs, og der har været stor debat om planerne for tilbygningen. Projektet er derfor blevet tilrettet flere gange af hensyn til det historiske miljø og de bevaringsværdige byvillaer i kvarteret. Der er gjort en særlig indsats for at tilpasse bygningen og skabe en respektfuld overgang til Herning Kirke og til de bagvedliggende gamle villaer. Projektet indgår smukt i det historiske miljø, men tilføjer noget nyt - og giver liv på den fine plads omkring kirken. Foto: Henrik Ole Jensen
Præmieringsudvalgets udtalelse: Kirkehuset er nænsomt tilføjet den eksisterende bygning, og har samme røde mursten og taghældning. Mod Østre Kirkevej danner tilbygningen en høj gavlfacade i rødt tegl. Gavlen brydes flere steder af fletmurværk. Muren er hér bygget op med afstand mellem murstenene, som giver et og elegant udtryk og et smukt lysspil i gårdrum og i rummene bagved. Indenfor er vægge og lofter er beklædt med krydsfiner i birketræ. På gulvene er der lyst glittet beton. Huset har gedigne materiale og er gennemarbejdet i detaljerne. Det nye kirkehus har mange smukke lysindfald. Arkitekterne har udnytte dagslyset optimalt, så lyset passer til de funktioner, de enkelte rum skal bruges til. Lys og skygge virkningerne giver huset karakter og forandrer oplevelsen af huset over tid. Det er et hus, som har smukke og behagelige rum at opholde sig i. Foto: Henrik Ole Jensen
Læs også:
Udstilling på biblioteket i Herning: De tre kandidater til arkitekturpris bliver vist frem
+Abonnement