Mindeord: Hun var en ekstra mor for alle i IFS

8. januar 2021, 11.55

Lis Lund fotograferet ved det standur, hun og hendes mand, Kristian Lund, fik af IFS, da parret havde 25-årsjubilæum som stadioninspektør-par. Foto: Privatfoto

MINDEORD Bo Jensen har skrevet mindeord om Lis Lund - den ene halvdel af bestyrerparret i IFS og Ikast Hallerne gennem en halv menneskealder. Hun døde på Plejehjemmet Grønneparken i Ikast i en alder af 90 år.

Lis Lund stammede fra Studsgaard, men flyttede til Ikast, da hun havde mødt sin mand, Kristian Lund, og de blev gift i 1951. Året efter kom sønnen Henning til, og fire år senere datteren Gurli.

Efter at have arbejdet i tekstilindustrien og gjort rent på Ikast Skole blev der fra 1959 pludselig tale om en helt ny og anderledes hverdag. Kristian Lund fik tjansen som stadioninspektør med ansvar for Ikast Stadion og de to træningsbaner samt tennisanlægget, og Lis Lund blev betroet jobbet som kantinebestyrer i det gamle klubhus, som var placeret øverst i den gamle stadiontribune.

Under særdeles spartanske forhold formåede Lis Lund med venlighed og hjerterum, sammen med sin mand, at opbygge nogle hyggelige og sociale rammer om det, der måtte betegnes som et rigtig godt klubliv i perioden, hvor de jyske ungarer peakede.

En ekstra mor

Da Ikast Hallen blev bygget i 1969 var rollen som stadion- og halbestyrer i de første år todelt, men det blev hurtigt klart for alle, at den ensporede ledelse med Lis og Kristian i spidsen for hele anlægget, var det mest hensigtsmæssige. Parret stod i spidsen for dette frem til 1988, da Kristian Lund valgte at gå på pension. Lis fik job som leder af kantinen på Claire. Her virkede hun indtil pensionen.

Lis Lund var som en ekstra mor for alle - unge som ældre - medlemmer af IFS, hvad enten de spillede fodbold, håndbold eller badminton og i øvrigt også centrets øvrige brugere. Hun havde et venligt og imødekommende væsen, men kunne også skrue bissen på, hvis de unge mennesker gik for vidt en gang imellem eller ikke behandlede deres kammerater med respekt. På samme måde som hendes mand - bare med lidt blidere virkemidler - og på denne måde supplerede det populære par hinanden forbilledligt.

Ni trygge år i Grønneparken

Ægteparret boede i bestyrerbolig - først på anlægget, indtil Ikast Hallen blev opført - dernæst på Kløvertoften, indtil de købte egen villa på Brombærtoften. Her boede Lis Lund, indtil hun mistede sin mand i 2003.

Hendes otium blev tilbragt i Borgerparken ved Det lille Anlæg, men efter at være blev ramt af sygdommen Alzheimers flyttede hun for ni år siden i Grønneparken, hvor hun havde en god og tryg afslutning på et langt og godt liv.

Lis Lund efterlader sig sine to børn, svigersønnen Bent, som arbejdede i hallerne i mange år, samt to børnebørn og seks oldebørn.

De tog afsked med Lis Lund fredag, hvor hun blev stedt til hvile i stilhed på grund af coronarestriktionerne. Ellers var forsamlingsforbuddet med sikkerhed blevet overtrådt.