Opråb: Vores generation anmoder om varige forbedringer

29. juli 2020, 11.10

Bente Lysgaard Mikkelsen. Foto: Privatfoto

ÆLDREOMRÅDET Nu har vi i månedsvis fået tudet ørerne fulde af, hvor meget hensyn der i disse tider skal tages over for de sårbare i det danske samfund. Det lyder alt sammen rigtig godt, og indtil nu er der blevet taget hensyn.

Desværre er mange i befolkningen henfaldet til at glemme alle de gode råd og vejledninger, der skal tages i disse covid-19-tider.

Mon ikke det er det rigtige tidspunkt at ride på den bølge om at tage hensyn, så man kan komme i slipstrømmen af covid-19 - nemlig forholdene på landets plejehjem. Der drejer det sig i høj grad om at tage vare på de sårbare og ikke kun i en periode, som en pandemi nu engang varer. Vi har i den sidste tid erfaret, hvor galt det står til på flere plejehjem. Det er efter nogens mening kun toppen af isbjerget.

Der er brugt rigtig mange økonomiske midler på befolkningens ve og vel i forbindelse med covid-19. Det vil vel nok være befriende, om disse flotte donationer kunne omfatte en varig økonomisk pakke til ældreplejen. Økonomien skal udover flere varme hænder gives til bedre uddannelse og ressourcer til at udvælge de personer, som udover at have et arbejde brænder for at udøve ældreplejen, som alle kan acceptere - også de ældre.

Som det er nu, er vi mange ældre, som i den grad frygter at komme på plejehjem og frygter for, at hvis vi gør oprør over kummerlige forhold, vil vi efterfølgende blive chikaneret. Det er der desværre belæg for visse steder. Et gammelt ordsprog om at man ikke sætter ræven til at vogte gæs kan bruges her, idet kommunerne selv fører tilsyn med plejehjemmene. Det er bestemt ikke i orden.

Så i stedet for alle skåltalerne anmoder vores generation om varige forbedringer på ældreområdet.

Vi mangler boliger på plejehjem, som omfatter begge ægtefæller, der kan bo sammen. Billigere mad (vi er som regel småt spisende) og billigere boliger, således at en pensionist ikke skal erlægge hele sin folkepension som betaling for ophold på plejehjemmene. Og så er der ikke mindst brug for et personale, som er visiteret til at have empati og kærlighed overfor de ældre.

Læs også
Stor ros til hjemmeplejen i Herning