Normering og kvalitet i børnepasningen

3. oktober 2019, 14.36

Jørn Vedel Eriksen. Foto: Henrik Ole Jensen

BØRNEPASNING Som bekendt er enhver forhandling præget af, at forskellige meninger mødes. De deltagende partier møder op til forhandlingerne med forskellige synspunkter og forslag. Skal det ende med et forlig skal parterne lytte til hinanden og bøje sig mod hinanden.

Der er en lang tradition for brede forlig i Herning Byråd. Jeg er med i det brede budgetforliget for 2020. Jeg har under forhandlingerne argumenteret og kæmpet for en styrkelse af normeringen og kvaliteten i daginstitutionerne.

Kort fortalt forslog jeg, at der skal være mere personale, at andelen af uddannede pædagoger skal være højere, at arbejdet sammen med børnene skal prioriteres, og der skal være mindst muligt planlagt alenearbejde. Mine forslag og synspunkter blev drøftet grundigt og seriøst under forhandlingerne. Jeg mødte en vis forståelse og imødekommenhed for mine forslag, men det er ikke alle byrådets partier, der har øgede udgifter til børnepasning prioriteret ret højt.

Som på alle andre budgetområder har jeg derfor gået efter et kompromis. Kompromiset er opdelt i tre punkter.

Regeringen og dens støttepartier Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har tilkendegivet, at der vil blive afsat flere penge på Finansloven 2020 til indførelse af såkaldt minimumsnormering.

Hvis disse penge udlægges til kommunerne via bloktilskuddene, så er der ingen garanti for, at alle pengene faktisk bliver brugt til børnepasning. Erfaringer fra tidligere skræmmer.

Forligspartierne i Herning har nu aftalt, at disse penge krone-til-krone skal anvendes til at styrke børnepasningen. To steder i forligsteksten tilkendegiver forligspartierne overfor daginstitutionerne, at meningen er, at der skal ansættes uddannede pædagoger for pengene, så pædagogandelen øges.

Med henblik på at analysere personalets tidsforbrug til møder, papirarbejde og dokumentation nedsættes en hurtigarbejdende gruppe, der skal komme med anbefalinger til at reducere dette arbejde uden børn mest muligt.

Det er meget svært at gennemskue normeringen, andre personaleforhold og brugen af lønkroner på de enkelte institutioner. Beslutninger på børnepasningsområdet træffes i høj grad decentralt. Forligspartierne vil nu sikre, at disse forhold fremgår åbent og gennemskueligt af daginstitutionernes hjemmesider med mere.

Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at der allerede i 2020 blev afsat flere kommunale penge til ansættelse af flere uddannede pædagoger. Der kommer flere pædagoger i 2020, men det bliver over Finansloven.

Jeg har så markant medvirket til at sikre, at der faktisk kommer flere pædagoger. Daginstitutionerne har mulighed for at reducere pædagogernes alenearbejde med børnene. Det synes jeg trods alt, var en forligsdeltagelse værd.