Forgifter Forsvaret Hernings borgere uden at fortælle dem det?

Udgivet:05. august 2022, 13.00

Læsetid:2 minutter

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

Af Ernst B Knudsen. byrådsmedlem i Herning Kommune for Borgerlisten

PFAS I tre læserbreve i juli måned beskrev jeg de rapporter og noter, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har lavet over PFAS forureningen ved Beredskabscenter Midtjylland.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kom med sin første omfattende rapport i januar 2016 om PFAS-forurening ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Denne rapport byggede på undersøgelser foretaget i efteråret 2015. I rapporten kan man læse, at alle de analyserede vandprøver overskrider Miljøstyrelsens grundvandskriterium med mellem en faktor 13 til 190. Det er vel at mærke i henhold til de gamle grænseværdier. I dag vil overskridelserne være mange gange større.

Denne rapport blev så efterfulgt af meget store rapporter i 2017, 2019 og 2020.

I rapporten fra 2017 fremgår det blandt andet, at man havde ingeniørfirmaet Niras til at udføre 26 styk forede snegleboringer. Man har også udtaget vandprøver af to små søer. Den en af disse søer ligger på Herning Kommunes jord ved Brand & Redning. I rapporten kan man læse, at vandprøverne viser indhold af PFAS-forbindelser på mellem 0,19 μg/l og 29 μg/l, hvilket overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium med op til en faktor 290. (efter de gamle grænseværdier).

Forsvarsministeriet har altså kendt til forureningen i Herning i mere end seks år.

I Herning Folkeblad var der 20. november 2021 en artikel, hvor en medarbejder fra Herning Kommune havde fundet PFAS i Herningsholm Å. Der stod i artiklen: »Det er Herning Kommune, der har gjort opmærksom på problemstillingen, fordi der allerede er fundet en forurening i Herningsholm Å i kanten af kolonihaveområdet.«

Da Herning Kommune først tager sagen op i 2021, og det fremgår, at der nu skal laves undersøgelser, tyder det jo ikke på, at kommunen har kendt til Forsvarsministeriets rapporter. Derfor har jeg d18. juli 2022 indsendt spørgsmål til borgmesteren/forvaltningen om sagen. Det var jo midt i sommerferien, så jeg har i denne uge fået besked på, at jeg nok vil få et svar i næste uge.

Det, der især er mærkværdigt, er, at kolonihaverne i Haveforeningen Ålykke ikke tidligere har fået besked. I Folkebladets artikel fra 2021 stod der: »Jeg er godt klar over, at der er fundet PFAS på brandøvelsespladsen, men jeg kender ikke omfanget af forureningen. Derfor ved jeg heller ikke, hvor foruroliget vi skal være, siger Carsten Alsing, der er formand for haveforeningen.«

Til det kan jeg sige, at det fremgår af Forsvarsministeriets rapport af 2019, at man på den nordøstlige Øvelsesplads i 2019 havde Niras til at udføre yderligere to boringer på øvelsespladsen helt ovre ved haveforeningen. Især den ene af disse boringer var kraftigt forurenet og ligger efter de nye grænseværdier næsten 2000 gange højere end disse.

Hvad der er særligt bemærkelsesværdigt, er, at på samme kort, som boringerne er indtegnet, er der indtegnet en blå pil, der viser, at vandstrømningen går direkte over mod kolonihaverne.

Hvis Forsvarsministeriet ikke har givet disse oplysninger videre til Herning Kommune, der ejer jorden, hvor haveforeningen ligger, er det jo yderst kritisabelt.

Jeg håber, at når jeg om en uges tid får svar tilbage fra Forvaltningen, at der så vil blive kastet lys over sagen.

Indlæser debat