Jeg bliver så harm, når vores ældre ikke behandles med værdighed og respekt ...

Udgivet:27. oktober 2022, 12.49

Læsetid:2 minutter

Michael Norup. Foto: PR-foto

Af Michael Norup. Søvænget 69 Sunds, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

11 måneder siden

PLEJE Alle ældre har krav på en værdig og indholdsrig alderdom. Når man har levet et langt liv og får behov for hjælp, så er det fællesskabets tur til at betale tilbage med omsorg, pleje og tryghed.

Nu bliver problemer i ældreplejen blotlagt endnu engang. Den nye dokumentar »Opråb fra plejehjemmet« om plejehjemmet Nørremarken i Køge viser, at beboerne udsættes for massiv omsorgssvigt og magtanvendelse.

Det er en hjertesag for mig, at vores ældre ikke møder andet end omsorg og tryghed, når de får brug for hjælp.

Et samfund skal bedømmes på, hvordan det behandler sine mest udsatte borgere. Og vores ældre fortjener det bedste.

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti at:

Der skal oprettes lokale plejehjemsbestyrelser på alle kommunale plejehjem. Bestyrelserne skal holde ledelsen ansvarlig og bestå af blandt andet pårørende til de ældre.

Den eksisterende whistleblowerordning skal udbredes, så dårlige ledere kan identificeres og eventuelt fyres, hvis de ikke lever op til deres ansvar.

Ansatte på plejehjem skal kunne bestille et uafhængigt straks-tilsyn, der kommer uanmeldt på besøg inden for 48 timer. Dertil skal de eksisterende tilsyn forenkles og samles under ét tag.

SOSU-hjælpere skal ligesom SOSU-assistenter omfattes af autorisationsloven, så svigtende plejepersonale kan miste retten til at arbejde med ældre.

Plejehjemslederne skal væk fra skærmen og ind på stuerne. Det er vigtigt, at den daglige ledelse tager del i de ældres hverdag og har føling med omsorgsniveauet.

Der skal oprettes friplejehjem i alle landets kommuner, så de ældre får et reelt alternativ til de kommunale plejehjem.

Alle plejehjem skal have fasttilknyttede læger.

Klippekortsordningen skal fordobles, så de ældre får mere frit valg i hverdagen.

Der skal sikres ordentlige vilkår for frivillige og foreninger, som hjælper ældre ud af ensomhed.

Vi skal ikke se endnu et misrøgt af vores ældre på plejehjem, der skal gøres noget nu!