Flere indvandrere skal bidrage til fællesskabet

19. februar 2021, 14.01

Sophie Løhde. Foto: Steen Brogaard

INTEGRATION Danmark oplever desværre en række store integrationsudfordringer. Ét af de steder, hvor udfordringer står tydeligst frem, er på arbejdsmarkedet. For kun 6 ud af 10 personer med ikke-vestlig baggrund er i arbejde, til sammenligning er tallet 8 ud af 10 for personer med dansk oprindelse. Samtidigt har næsten 3000 med ikke-vestlig baggrund været på kontanthjælp i mere end 10 år.

Det hverken kan eller skal vi acceptere. For det første fordi det er dybt skadeligt for integrationen og rigtigt dyrt for skatteborgerne. Den ikke-vestlige indvandring koster således intet mindre end 33 milliarder kroner hvert eneste år.

Men også fordi vi skal ikke give op på mennesker. Vi skal turde stille krav. Og vi skal have alle med i fællesskabet.

Desværre har vi et system, der i al for høj grad pakker mennesker, der kommer hertil, ind i misforstået godhed. Et system der kvæler det personlige ansvar. Og som binder alt for mange indvandrere til et liv udenfor det største fællesskab vi har: Arbejdsfællesskabet.

Det skal vi gøre noget ved. Men det kræver, at vi har modet til at vende tilgangen på hovedet. At vi tør pakke den misforståede godhed væk og stille krav om, at man tager et personligt ansvar, når man kommer til Danmark.

Derfor vil Venstre afskaffe muligheden for at komme til Danmark og modtage sociale ydelser kvit og frit. Det gælder for dem, der kommer til Danmark i morgen. Og det gælder for dem, som år efter år har siddet fast i parallelsamfundet på kontanthjælp, og som stadig ikke er integrerede.

Enten får man sig et arbejde eller kommer i uddannelse. Ellers bliver man sat i gang med en opgave for den ydelse, man får. Hvis ikke man vil det, får man ingen ydelse.

Det handler om ret og rimelighed. Og det handler om, at man har et personligt ansvar for at tage Danmark til sig, når man kommer til Danmark.

Vi håber, at et bredt flertal i Folketinget kan bakke om det retfærdige budskab, at de der kommer til Danmark, selvfølgelig også skal bidrage til fællesskabet.