Traps afløsere har beskrevet Herning

5. april 2020, 10.44

Trap Danmarks bog om Herning har valgt at sætte kæmpeskulpturen Elia på forsiden. I alt 131 forskere og eksperter har bidraget til bogens indhold. Foto: Tom Laursen

HERNING Herning Kommune har fået sit eget bind i Trap Danmarks nationale bogværk

I 1857 besøgte kong Frederik VII Herning.

Og det var kun den anden konge, der på det tidspunkt havde besøgt byen. Før den tid har der formentlig heller ikke været meget at besøge. Og det var Frederik VII’s kabinetssekretæ...