Styrk retssikkerheden for private leverandører af ældrepleje

Udgivet:31. januar 2023, 13.16

Læsetid:2 minutter

Morten Jung. Foto: PR-foto

Af Morten Jung markedschef i Dansk Erhverv

1 måned siden

HJEMMEHJÆLP Vi bliver stadig flere ældre. Det kræver, at vi som samfund tænker nyt, hvis vi skal levere den service, som fremtidens ældre forventer og faktisk også har krav på. Det kræver også, at de private aktører i stigende grad kommer på banen og hjælper de offentlige med at løse den opgave.

Her er der et stort problem, der står i vejen. Det er den manglende prisgennemsigtighed på området. Når en privat aktør fastsætter en pris på en opgave, så skal aktøren tage alt med.

Når det er det offentligt, så er sagen en ganske anden. Her kan der være en række udgifter, der er forbundet med udførelsen af opgaven, som så at sige bliver taget fra en anden konto. Det betyder, at prisen for den offentlige ydelse kan blive sat langt lavere end den reelle, og det gør det umuligt for private aktører at byde ind på opgaven.

Det betyder også, at det på overfladen ser ud som om, man sparer penge ved at vælge den offentlige ydelse, men det ved vi ingenting om, da der mangler prisgennemsigtighed på området.

Det halter både med beregningerne og åbenheden.

Helt galt er det i forhold til en ny dom fra Højesteret. Den drejede sig om, hvorvidt en kommune havde fastsat afregningspriser af hjemmehjælpsydelser for lavt til deres leverandør.

Højesteret afviste erstatningskravet til kommunen og fastslog, at det må være den private leverandørs ansvar at bevise, at afregningspriserne er sat for lavt.

Dommen efterlader et behov for at skrue en praksis og politik sammen, der både økonomisk og retssikkerhedsmæssigt ligestiller kommunale og ikke-kommunale leverandører af ældrepleje. Kort og godt, så er der et stort behov for at oprette en kontrol- og vejledningsenhed, som kan tjekke, om prissætningen af ydelserne er korrekte og ensartede. Det vil både styrke retssikkerheden på området og fremme den lige konkurrence på området.

Indlæser debat