Byggeindustrien er en gigantisk byrde for klimaet

Udgivet:02. august 2022, 12.39

Læsetid:4 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Annette Seiersen. Ydunsvej 33 Herning

NATUR Menneskers umættelige egoistiske forbrug er ifølge mange forskere grunden til klimakrisen. Vi kender alle til de mange alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne.

Byggeindustrien er en kæmpe klimasynder. En stor del af vores CO2-udledning kommer fra bygninger og byggeindustrien og er derfor en af de største bidragydere til forurening, drivhuseffekten og den globale opvarmning.

Der bygges og bygges og bygges. Veje, huse, højhuse, broer og så videre.

CO2-udledningen fra byggeindustrien kommer blandt andet fra byggematerialer - fremstilling af byggematerialer, byggeprocessen, brug, bortskaffelse og genanvendelse.

Og fra driftsenergien - lys, varme, aircondition og så videre. Cement og betonindustrien forurener utroligt meget og bruges i meget store mængder i hele verden. Nogen mener, at cement og beton forurener mere end fly og skibe tilsammen.

Danmarks suverænt største CO2-udleder Aalborg Portland udledte i 2021 cirka 2,2 millioner ton CO2. Det er alt for meget og skal reduceres betydeligt.

Der skal i fremtiden bygges mere bæredygtigt og være strammere CO2-krav til nybyggeri. Og så skal vi restaurere flere nuværende bygninger og genbruge materialer.

Der har boet mennesker her i mange år før os, som har bygget huse, også i andre materialer. Hvordan mon her så ud i 1100-tallet, da Tjørring Kirke blev bygget lige nord for Poulsgaard? Eller i 1200-1300 tallet, da Tårnborg Voldsted blev bygget lige syd for Poulsgaard?

Ifølge Museumsinspektør Martin Winther Olesen fra Museum Midtjylland har slægtsgården Vester og Øster Poulsgaard eksisteret i flere hundrede år. Der er blandt andet fundet to sølvskatte bestående af sølvmønter på Poulsgaard. De er fundet to forskellige steder i 1916 og i 2015 og er formentlig gravet ned i slutningen af 1650’erne under krigen mod Sverige. Han siger, at mindst den ene gård har ligget der siden slutningen af 1650’erne! Poulsgaard er en slægtsgård. Familier har igennem mange år og generationer bevaret gården og området.

Må der i vores samfund i 2022 være plads til andet end firkantet betonnybyggeri uden sjæl og historie? Må der være plads til bygninger og historier, som har været med til at skabe det samfund, som vi lever i i dag?

Hvordan skal vores by og historien se ud og fortælles i fremtiden?

Menneskers grådighed har haft store konsekvenser ikke kun i Danmark, men i hele verden. Naturen kan ikke leve i en betonjungle. Mange arter er uddøde og mange flere er i fare for at forsvinde. Vi bliver nødt til at give naturen mere plads og bedre vilkår.

Der er en splittelse mellem naturen og mennesker. En splittelse som bliver større og større på grund af menneskers umættelige trang til vækst, som dermed fortrænger naturen. Vi er afhængige af naturen og dets ressourcer, så hvorfor ødelægger vi naturen? Der skal være plads til begge parter.

Naturen kan leve uden os, men vi kan ikke leve uden naturen.

Naturen er hjem for mange arter. Jeg så blandt andet en brud (Mustela nivalis) på Poulsgaard for nylig. Den er NT (Næsten truet) på Rødlisten. Og beskyttet af Bernkonventionen.

For eksempel er alle små mårdyr i Danmark nu på Rødlisten og i fare for at forsvinde. Det er et kritisk tegn på naturens tilstand og biodiversitetskrisen.

Den største årsag til arternes tilbagegang er, at naturen mangler plads. Hvad gør Herning Kommune ved det? Jo, den tager fortsat mere og mere natur i både by- og landzone til nybyggeri.

Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden. Landmændene smider sprøjtegifte i store mængder, som udover at slå blandt andet insekter ihjel også ender i vores drikkevandsboringer.

Lad os frigive noget af landbrugsjorden til natur og skov, som så kan optage CO2.

Så Herning Kommune, en bøn fra mig og mange lokale borgere (som er utilfredse og uforstående over for den måde i ødelægger og behandler naturen på) vær søde og lad være med også at ødelægge naturen på Poulsgaard i Tjørring. Lad være med at drukne det dejlige naturområde i beton og slå naturen og de vilde dyr ihjel. De har ingen stemme, men har ret til at være der. Det er deres hjem. I har allerede taget så meget natur fra naturen til nybyggeri i og omkring Herning.

Hvornår er nok, nok? Vi er mange, som dagligt glædes over den bynære natur. Og mange er netop flyttet til Tjørring på grund af den dejlige natur.

Jeg synes, at I er meget grådige og kun tænker på penge. Selvfølgelig skal der være plads til udvikling og byfornyelse, men det har taget overhånd.

I skriver på jeres hjemmeside: »Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan og et utal af dyre og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid.« »Vi vil arbejde for at skabe mere, vildere og bedre natur på egne arealer, i samarbejde med private og offentlige jordejere. Det gælder både planlægningsmæssigt og i praksis. Det er ikke bare noget vi siger. Det står i vores Kommuneplan. Vi vil gøre en hel by ’grøn by med vilje’ - områdefornyelse med plads til blandt andet biodiversitet.«

Det bliver spændende at se. Jeg (og mange andre lokale borgere) håber, at det også er gældende for naturen på Poulsgaard i Tjørring.

Indlæser debat