Det fortællende tårn skal rejses i Gludsted

12. august 2020, 13.22

En af de indledende skitser til det nye kunstværk ved Gludsted. Foto: Pr-foto

GLUDSTED 2020-udgaven af The International Art Workshop i Gludsted blev aflyst i 2020 på grund af covid-19 situationen.

Styregruppen er dog stadig aktiv og har et nyt projekt i det offentlige rum i støbeskeen, afslører de i en pressemeddelelse.

Det kommende projekt vil føje sig til de øvrige fem kunstværker Art Workshoppen allerede har placeret i Gludsted.

»Et lysende narrativt(fortællende) tårn i Gludsted« er titlen på det nye projekt.

Den grundlæggende idé, er at skabe et værk, der ud over dets visuelle kvalitet også i sin udformning bliver en alternativ turistinformation og egnsarkiv og samtidig bliver værket derved rammen om et mødested, der er med til at markere samhørigheden mellem landsbyen og plantagen - et samlingspunkt for landsbyen. Værket placeres på en trekantet grund lige ved byskiltet på Hjøllundvej og samtidig ved vejen ud i skoven. Værket vil stå som et synligt tegn - en markering ved en indfaldsvej til byen.

Lysende kerne

Ejerne af grunden har stillet området til rådighed for The International Art Workshop.

Styregruppen skriver om værkets udformning: »Vi forestiller os et værk, der både er lysende og narrativt. Derfor har vi i dialog med billedkunstner Steen Rasmussen fra Ry talt om et værk i laserskåret cortenstål udformet som en oktagon med en lysende kerne, der får udskæringerne til at stå frem som tegninger på en lysende baggrund. Værket føjer sig naturligt til Steen Rasmussens kunstpraksis, og bliver det centrale punkt i udformningen af et lokalt mødested. Vi vil implementere et auditivt element, så man ved hjælp af en app, kan høre fortællinger fra egnen«.

Fra røverborg til kunstby

Kunstværkets afsæt er 87-årige Edward Helms fortællinger om plantagen og Gludsteds historie. Fortællingerne er en skønsom blanding af de historisk faktuelle egnsfortællinger om livet på heden, og hvordan byen, Gludsted Plantage og Isenbjerg er blevet til krydret med myter og skrøner. Dermed bliver det også et alternativt bud på en folkemindesamling og egnsarkiv.

»Disse fortællinger indlejres i skulpturen, så man på sin telefon kan høre Edward selv fortælle, hvilket er vigtigt i forhold til autenticiteten. Samtidig ser man Steen Rasmussens laserskårne illustrationer af fortællingerne. På den måde får man som borger eller turist fortalt egnshistorie, der kan virke som inspiration til en skovtur eller en tur gennem landsbyen, som for hundrede af år siden havde en røverborg, og nu de seneste 10 år har været hjemsted for den årlige Internationale Art Workshop«.

Skal stå klar i 2021

Projektet skal endvidere ses som en samskabelse mellem kunstneren og borgere i Gludsted og omegn, hvor individuelle kompetencer i landsbyen udnyttes i realiseringsprocessen.

Styregruppen er i øjeblikket ved at søge fonde til støtte for projektet.

»Vi har allerede modtaget støtte fra Statens Kunstfond til skitseudarbejdelse, som Steen Rasmussen arbejder på«, oplyser styregruppen.

Det narrative kunstværk forventes at stå færdigt i juni 2021, hvor The International Art Workshop ønsker at markere sit 10-årsjubilæum med indvielsen af det markante værk.

Det er planen at udsmykke kunstværket med motiver fra nogle af de sagn og myter, der fortælles om Gludsted og omegn. Foto: Pr-foto