Mindeord: I dag var vi stille!

8. august 2019, 13.22

MINDEORD Skoleleder Lisbeth Noe skriver på vegne af medarbejdere og ledelse ved Lind Skole mindeord om lærer Jørgen Rolander.

Sidste år ved denne tid samledes medarbejdere og ledelse på Lind Skole til rundstykker og fælles opstart af det nye skoleår - altid en glædens dag. Blandt medarbejderne kunne vi da også finde lærer Jørgen Rolander.

I dag, onsdag 7. august 2019, har vi igen taget hul på et nyt skoleår, og vi må desværre erkende, at Jørgen ikke er blandt os mere. Derfor var vi stille sammen.

Jørgen har været med til at forme og udleve Lind Skoles historie gennem mange årtier, siden han startede som årsvikar på skolen i 1979.

Det er et faktum, at Lind Skole har umanerligt svært ved at sige farvel til Jørgen. Han havde en stor personlighed, brændte for børn, unge, sport, var viljestærk, empatisk, engageret og havde masser af rygrad. Livsvigtige værdier, der har kendetegnet Jørgen som menneske i hans arbejde som lærer, klasselærer, samarbejdspartner og kollega ved Lind Skole.

Jørgen havde altid positive forventninger til både børn og voksne. Han deltog aktivt i såvel festlige arrangementer på skolen som i skolens sociale liv. Han var fagligt engageret, havde fokus på at finde løsninger, var holdspiller, var ambitiøs og resultatorienteret.

Jørgen søgte aktivt indflydelse på skolens udvikling og har gennem mange år været medarbejdernes repræsentant i både skolebestyrelsen og i MED-udvalget. Jørgen havde en evne til at sige det, der skulle siges, til dem, det skulle siges til. En loyal medarbejder, der var med til at »spille« os alle gode.

Derudover var Jørgen gennem mange år skolens SSP-medarbejder, og han har gjort en kæmpe indsat gennem årene. Samarbejde med politiet og det kommunale SSP-netværk har været eminent, og de unge mennesker, der havde taget en skæv drejning i Lind-området, har haft Jørgen lige i »hælene«, og de har efterfølgende ikke været i tvivl om, at de skulle skifte kurs.

Vi er mange, der skylder Jørgen stor tak. Alle har nydt godt af hans hjælpsomhed, viden, styrke og ikke mindst hans handlekraft. Jørgen ville noget godt med sit eget og andres liv.

Han har sat dybe spor, og vi er mange, der er ham dybt taknemmelige. Jørgen har udfyldt en æra på Lind Skole - et helt arbejdsliv og et mesterværk. Han har i sandhed tjent sit land.

Vores tanker går til Jørgens familie.

Æret være Jørgen Rolanders minde.