Der er noget galt med istandsættelsen på Gyvelvej

26. juni 2018, 12.15

Ernst B. Knudsen.

ALMENE BOLIGER På byrådsmødet 19. juni havde vi et punkt på dagsordenen der hed: »128. Boligselskabet Fællesbo fremsender skema B for helhedsplan for afdeling Gyvelvej i Herning«.

Det var en sag, som det tidligere byråd allerede havde behandlet i juni 2017. Nu havde der imidlertid været licitation og tilbudene havde været 15 procent dyrere end det bevilligede, og Byrådet skulle derfor godkende yderligere garantistillelse for at sagen kunne gå igennem.

Alle stemte for - inklusiv undertegnede.

Det var først efterfølgende, at jeg begyndte at se på priser, antal kvadratmeter og de samlede istandsættelsesomkostninger.

Det fremgik af sagsfremstillingen:

Afdelingen er bygget i 1963 og består af to blokke i to etager med høj kælder og i alt 48 lejligheder. Der er 32 stk. 4-rums boliger á 82 kvm.. og 16 stk. 1 rums boliger á 40 kvm. Gyvelvej er i Herning bys sydvestlige hjørne, blokkenes vestvendte facader ligger parallelt med Messevejen. Afdelingen betegnes som nedslidt og utidssvarende.

Endvidere fremgik det: Fællesbo fremsender et skema B på 63,559 mio. kr. efter reduktioner i projektet for 4,8 mio. kr.

Når jeg nu bagefter begynder at regne, kan jeg se: at der er i alt 32 x 82 + 16 x 40 = 3.264 kvm.

Renoveringen vil altså koste pr kvm. 63.559.000 : 3264 = 19.473 kr./kvm.

På boligsiderne kan jeg se, at et splinternyt rækkehus på Koustrup Mark koster 19.425 kr./kvm. (kilde: Danbolig)

På Strandvejen i Sunds er der nu ved at blive opført helt nye lækre rækkehuse på 95 kvm. til 1,695 millioner kromer svarende til en kvadratmeterpris på 17.842 kr. (kilde: EDC)

Renoveringen af en 82 kvadratmeter gammel lejlighed på Gyvelvej fra 1963 med sætningsskader og støjproblemer andrager altså ca. 1,6 mio. kr. eller næsten ligesåmeget som et splinternyt rækkehus på Strandvejen i Sunds. Endvidere er renoveringen vel ikke engang garanti for, at sætningerne og støjen forsvinder?

Almene boliger og Landsbyggefonden skal naturligvis være med til, at alle uanset økonomi skal have et ordentligt sted at bo. Det er jo lejerne selv, der indbetaler til fonden, og det må derfor også for dem, der ikke på nuværende tidspunkt får deres lejlighed istandsat, føles som mange penge, der bliver givet ud på Gyvelvej.

Dog er den største del af beløbet lånefinansieret, og det er her Kommunens garantistillelse kommer ind i billedet. I dette tilfælde kræver realkreditinstituttet ekstra garanti, hvilket kan bekymre. I tilfælde af konkurs kan kommunen tabe mange penge.

Sagen er jo udarbejdet af Fællesbo og gennemgået af Kommunens planafdeling, men i mit hovede er der efterfølgende opstået tvivl om fornuften i planen, også set i lyset af ejendommen er vurderet til 17,5 mio. kr. og altså nu skal istandsættes for 63,5 mio. kr.

Jeg ved ikke. om lovgivningen tillader total nedrivning og genopførelse af helt nyt byggeri, men hvis den gør, så er det da værd at overveje. Det koster naturligvis at nedrive ejendommene og køre materialerne væk, til gengæld har man grunden. Så hvis man kan bygge til samme kvadratmeterpris som på Strandvejen i Sunds, så kan man få helt nyt for samme pris, som renoveringen koster.

Det kunne være interessant, om Fællesbo, der står for renoveringen, eller andre, der har forstand på den kringlede lovgivning, kunne give svar på ovenstående.