Medarbejdernes faglighed og borgernes retssikkerhed er under pres

8. februar 2021, 07.24

Susanne Boes Andersen. Foto: Privatfoto

HANDICAP I Herning Folkeblad var der 19. januar 2021 en artikel om, at borgerforlag fra #enmillionstemmer vil fjerne handicapområdet fra kommunerne. I den forbindelse har social- og sundhedsudvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard (V) udtalt sig.

AMSN ser ingen grund til at flytte handicapområdet væk fra kommunerne. AMSN er helt tryg ved Herning Kommune og udtaler, at Herning Kommune ikke har et højt antal klager eller afgørelser, der bliver omgjort. AMSN mener, at indsatsen på handicapområdet kan koncentreres af løbende uddannelse, så det faglige niveau kan holdes oppe.

Jeg undres. Jeg har trukket tal fra Ankestyrelsens talportal – og ja Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet på børne- og voksenhandicapområdet set i forhold til omgørelsesprocent.

Men lad os se lidt på tallene. På børneområdet med paragrafferne omkring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste havde Herning Kommune i 2019 en omgørelsesprocent på 39 procent mod 51,3 procent for hele landet. På voksenområdet, set på socialpædagogisk bistand, merudgifter og hjælp til bil, så havde Herning Kommune en omgørelsesprocent på 45,5 mod 48 på landsplan.

At Anne Marie Søe Nørgaard synes, en omgørelsesprocent på 39 og 45,5 er tilfredsstillende, er jeg uforstående overfor. Jeg synes ikke, det er tilfredsstillende, og jeg er langt fra imponeret - der er plads til forbedringer, kan man vist roligt sige. Jeg har også stemt for forslaget fra #enmillionstemmer for at sikre handicappedes retssikkerhed, og jeg synes, det er på tide, at vi i Danmark lever op til FN’s handicapkonvention. Men jeg vil ikke som Anne Marie Søe Nørgaard påpege, at indsatsen kan koncentreres ved løbende uddannelse af medarbejderne for, at det faglige niveau kan holdes oppe. De kedelige omgørelsesprocenter er ikke en konsekvens af et lavt fagligt niveau hos medarbejdere, det skal de ikke have skudt i skoene. Nej, det er en konsekvens af politik, økonomi, kompetencer og ledelse. Som for eksempel i Guldborgsund Kommune for nylig, hvor den enkelte sagsbehandler på børneområdet skulle finde besparelser for 100.000 kroner på sin sagsstamme, og sagsbehandlerne fik frataget deres egenkompetence. Ofte har den enkelte medarbejder begrænset beslutningskompetence.

Skal fagligheden blomstre hos socialrådgiverne, skal kommunerne være villige til at prioritere relationen mellem sagsbehandler og borger og følge Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal, give mere kompetence til den enkelte medarbejder og frihed til faglighed. For Borgerlisten handler det om prioritering.

Læs også
Borgerforslag vil fjerne handicappede fra kommunerne - Herning-politiker er uenig
+Abonnement