Gåtur langs vandløb

2. juni 2019, 09.12

Der indbydes til en vandretur langs blandt andet Bodholt Bæk. Foto: Flemming Thulstrup

BORDING Søndag 16. juni kan interesserede sammen med Lene Kolind Vilstrup fra Ikast-Brande Kommune besøge floraen på enge, biologiske overdrev og i moser omkring Bodholt Bæk og Bording å.

Vandløbene blev genslynget i 2015, og områderne omkring har siden været igennem en fin udvikling, som har givet et rigere plante- og dyreliv.

Særligt langs Bodholt Bæk, hvor der nu går får, har engene udviklet sig fra langhårede til lysåbne og blomsterrige. Deltagerne mødes på parkeringspladsen hos DCH-Bording, Klochsvej 29 a i Bording.

Turen er cirka 3,7 kilometer og er ikke egnet for gangbesværede. Der vil være en forfriskning undervejs.

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem DCH-Bording, Bording Lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening, Kræftens Bekæmpelse og Ikast-Brande Kommune.