Stop folkebedraget om drikkevand

Udgivet:01. december 2022, 12.55

Læsetid:1 minut

Foto: Adobe Stock Photo

Af Bente Andersen fagchef for Foreningen for Grundvandsbeskyttelse

2 måneder siden

DRIKKEVAND Der ligger tusindvis af punktkilder rundt i Danmark, hvorfra der siver miljøfremmede stoffer ned til drikkevandet. Naturligvis vil man finde flere og flere stoffer, som stammer fra disse forureninger.

Fremfor at kæmpe for at få ryddet op heri, bruger Danmarks Naturfredningsforening og flere rød-grønne politikere al deres energi på at bekæmpe anvendelsen af godkendte pesticider i det moderne landbrug. De tror - eller de forsøger at bilde befolkningen ind - at de herved får sikret rent drikkevand. Det er imidlertid en kæmpe fejl. Anvendelse af godkendte pesticider på dyrkningsfladen kan ske uden risiko for danskernes drikkevand. Dyrkningsfladen er uskyldig!

Det er usandt og manipulerende, når man sætter lighedstegn imellem landbrugets sprøjtemidler og pesticider. Ritzau, de største tv-kanaler samt en meget stor del af den øvrige presse deltager uden videre i dette folkebedrag. Et bedrag, som hvis det fortsætter, vil forhindre en sammenhængende og systematisk beskyttelse af drikkevandet.

Jeg håber, at flertallet af danske politikere vil forstå, at man ikke fortsat kan lave symbolpolitik ved at prygle løs på landbruget og i stedet sikre økonomiske midler til at få renset op i fortidens synder. Ligeså at få den massive forurening stoppet, som stammer fra samfundets massive forbrug af miljøfremmede stoffer i form af biocider og andre stoffer.

Jeg håber, at fagligheden og ordentligheden må tage over på dette område. Det er en forudsætning for rent drikkevand til vores efterkommere.

Indlæser debat