Udfordrende år for Åskov Golfklub

29. november 2019, 15.16

Det har været en udfordrende år for Åskov Golfklub, der har oplevet en nedgang af medlemmer, og mindre underskud. Klubben vil også sætte gang i flere initiativer for at kapre nye medlemmer, siger formand Kristian Hansen. foto: Toke Hage

Sdr. Felding 2019 har på mange måder været udfordrende for Åskov Golfklub. Man oplever et let faldende medlemstal, og for første gang i klubbens 27-årige levetid er den kommet ud med et mindre underskud.

Det fortalte formand Kristian Hansen på generalforsamlingen.

67 medlemmer var mødt op i klubhuset, hvor man sædvanen tro begyndte med fællesspisning inden årsmødet.

Det var en generalforsamling i den positive, fremadrettede ånd.

- Der er fortsat en stærk tro på en god fremtid for golfklubben - ikke mindst på baggrund af en meget høj grad af frivillighed og ulønnet arbejde i og for klubben, sagde formanden.

På generalforsamlingen blev Marianne Brændstrup nyvalgt til bestyrelsen, og der var genvalg til Brian Moesgaard og Kristian Hansen. Foruden de tre nævnte består bestyrelsen og Brita Heesgaard og Jan Christensen. Bestyrelsen holder konstituerende møde i næste uge.

Klubben har tradition for at hædre en person, som har gjort en særlig indsats i det forløbne år. Denne hæder tilfaldt i år Anna Mortensen for et stort uegennyttigt forskønnelsesarbejde på og omkring klubbens baneanlæg.