Vores røntgensystem fungerer

20. november 2017, 12.15

IT-SYSTEMER Mahican Gielen og Johnny Heimann skriver i et indlæg her i mange negative sager om regionens røntgen-it-system. Guderne skal vide at jeg som ansat i regionen, netop på Røntgenafdelingen i Herning, kan rette mange kritiske pegefingre mod meget af det der foregår i regionen - men lidt retfærdighed skal der vel også til.

Det, der kaldes »det regionale billedopbevaringssystem«, i indlægget benævnt først RIS-PACS og derefter RIS-PACKS, er i virkeligheden to forskellige it-systemer med to forskellige leverandører.

Grundmodellen blev installeret i Herning år 2000, siden indkøbt til hospitalerne i den østlige del af regionen, og naturligvis moderniseret ad flere omgange siden da. Systemet fungerer næsten »ens« i regionen, bortset fra Regionshospitalet Viborg, som af historiske grunde har et andet (de var endnu tidligere ude end Herning).

Det skal dog tillægges, at kommunikationen med Viborg fungerer ganske upåklageligt, men mindre »automatisk« end med de øvrige hospitaler.

Og ja, der opstår da af og til ventetider, men op til en time? Det er godt nok ikke hverdag, og da kun ved egentlige nedbrud, som trods alt indtræffer ganske sjældent.

Jeg skriver dette indlæg ved min hjemmecomputer, hvor jeg også har adgang til røntgenundersøgelserne, og når jeg trykker på min diktafon for at indlæse en beskrivelse: Det gør jeg NU! Nej, så gik der ikke to minutter, som skribenterne anfører, men ca. ét sekund. før optageren var klar!!

I artiklen nævnes en røntgenlæge. som beskriver 45 billeder per dag. Det må være en »slow-fox«, al den stund der bare på afdelingen i Herning produceres ca 300.000 billeder per dag. Jeg vover næsten slet ikke beregne behovet for røntgenlæger, hvis det oven for angivne var standard!

(300.000/45= 6667, oh fy da).

Det anføres i artiklen, at et nyt system, som så forventes at være bedre, kan indkøbes for 45 mio kroner. Jeg ved ikke, hvor Gielen og Heinemann har dette tal fra; jeg synes mig have hørt, at der skal lægges mindst 100 mio kroner oven i det anførte og personligt vil jeg næsten tro, det bliver endnu dyrere med de implementeringsomkostninger, der uvægerligt vil medfølge.

Der skrives: »Det er langsomt, og det er simpelthen ikke godt nok integreret«

Det er faktisk integreret i regionens elektroniske patientjournal, så hvad menes??

Jeg tror vore kolleger i Hovedstadsregionen sender lystne blikke i retning mod vest, når man tænker på funktionaliteten af deres Sundhedsplatform.

Det er godt at kritisere, hvor der skal/kan kritiseres, men rene falsifikationer gavner jo hverken debatten eller målet.