Heden som en kornmark står

31. januar 2020, 21.43

Hans Jørgen Degn taler ved et arrangment i Aulum Højskoleforening 19. februar. Foto: Privatfoto

AULUM Hans Jørgen Degn, tidligere biolog i Ringkøbing Amt, kommer til Aulum Fritidscenter onsdag 19. februar med et foredrag om heden. Det er et arrangement fra Aulum Højskoleforening, men alle har mulighed for at deltage.

Den danske hede udgør som Dybbøl Mølle og »Der er et yndig land« en essentiel del af vores forestilling om Danmark. Det kan vi især takke Steen Stensen Blicher for. I 1800-tallet beskrev han som hedens første store besynger landskabet så poetisk, at københavnske malere tog hele vejen til Jylland for at forevige det på lærredet og lytte til hjejlens melankolske sang. Dengang var den vidt udbredt på heden. Men i dag er den næsten uddød og kan som urfuglen ende med at forsvinde helt.

Ikke helt så yndigt

Heden er en vigtig del af Danmarks natur. Især når man færdes i Midt- og Vestjylland, vil man med mellemrum støde på større eller mindre stykke af de tidligere vidtstrakte heder. Opdyrkning og tilplantning af heden er en del af historien om, hvordan mennesket har ændret det danske landskab. Selv efter midten af det 20. århundrede var denne indsats præget af pionerånd, og kultiveringen blev opfattet som en absolut rosværdig indsats. Mange midt- og vestjyske landmænd fortæller stadig med stolthed om deres bedstefars indsats.

Hederne ligger ikke længere som åbne og vidtstrakte landskaber med lave lyngbusker, rensdyrlav og urter, men er ved at blive eroderet af hurtigvoksende græsarter og fyrretræer, og Hans Jørgen Degns konklusion er klar: Medmindre vi aktivt gør en indsats for at bevare hederne, vil Danmark ikke længere være helt så yndigt som i fordums tider.