Vi skal passe godt på Herning

Udgivet:24. januar 2023, 11.44

Læsetid:5 minutter

Per Ørum. Foto: PR-foto

Af Per Ørum byrådsmedlem i Herning Kommune og næstformand i økonomiudvalget som løsgænger

UDFORDRINGER Der er sagt og skrevet meget om Herning Kommunes økonomi igennem de seneste uger, grundet de beklagelige besparelser som vi står midt i at skulle gennemføre. Det er aldrig morsomt at skulle spare, men for mig er udgangspunktet, at vi der er betroet et ansvar i byrådet, først og fremmest har et ansvar for at bevare og passe godt på den gode økonomi, der har kendetegnet Herning Kommune i flere år. Der er ingenting i verden, der er lettere end at sætte det hele over styr, og når jeg læser flere debatindlæg i disse spalter, så er der desværre en udbredt forståelse blandt flere kritikere, at vi i Herning Kommune kan gøre lige præcis, hvad vi ønsker uden hensyn til de økonomiske aftaler og spilleregler, der er på det kommunale område i forholdet til staten og de øvrige kommuner.

I den politiske verden defineres driftsikkerhed i forhold til, om man formår at tage politisk og økonomisk ansvar, også når det gør ondt. Dette gør sig heldigvis gældende for 27 ud af 31 byrådsmedlemmer - og respekt for det.

Det ærgrer mig, at Borgerlisten sprang i målet, da det begyndte at gøre ondt. Det var godt for samarbejdet i byrådet at have dem med i aftalen, men dem om det. SF har hele tiden stået udenfor og har i sin alternative finansiering foreslået, at vi skal spare vores tilskud til MCH. Et forslag som ikke bare gør os kulturelt fattigere, men også økonomisk fattigere, da MCH er med til at skabe dynamik, vækst og omsætning i vores by.

Jeg kunne godt ønske mig, at vi blev bedre til at beregne værdien af de mange gode events og oplevelser, som MCH trækker til byen, så vi én gang for alle kan stoppe de stupide forslag om at spare på en institution, der gør os alle stolte af at komme fra Herning.

Der har været forslag om, at vi skulle sætte skatten op, men det lader sig ikke gøre, da der i så fald skal være andre kommuner, der sætter skatten tilsvarende ned. Da der er væsentligt flere kommuner, der har ondt i økonomien end kommuner, der skaber overskud, er udsigten desværre, at kommunerne under ét vil blive sanktioneret for ikke at holde skatten i ro. Så det forslag gør os bare fattigere. Det samme gør også et socialdemokratisk forslag fra formand Knud Egon Poulsen om, at vi skulle indføre en særlig dækningsafgift for vores butikker og virksomheder i Herning Kommune.

Det er utopi at tro, at vi kan indføre en særlig »Herning-afgift« for virksomhederne, og det er lige så meget utopi at tro, at det vil gøre os rigere. Det er, når alt kommer til alt, virksomhederne, der skaber vækst og udvikling - også i Herning.

Vi har overladt til vores fagudvalg at komme med forslag til besparelser i Herning Kommune. Dette både i forhold til overskridelser af 2022-budgetterne og i forhold til budgetterne fra 2023 og frem. Det ville være useriøst at give udvalgene opgaven og derefter ikke stå på mål i forhold til de forslag, udvalgene har lagt frem. Så kan vi selvfølgelig evaluere på processen her efterfølgende og vurdere om fremtidige besparelser skal udvælges af forligskredsen. Men i respekt for udvalgenes arbejde må vi stå på mål for besvarelsesforslagene også selvom nogle gør mere ondt end andre.

Jeg forstår udmærket frustrationen, og det er også i respekt for den frustration, at jeg her forsøger at forklare, hvad udfordringen handler om. Da kommunerne og den socialdemokratiske regering indgik en aftale om kommunernes økonomi for 2022, var den ifølge kommunerne underfinansieret med omkring fem milliarder kroner særligt på grund af stigende omkostninger på det specialiserede socialområde. Det svarer i Herning-økonomi til cirka 75 millioner, hvilket passer meget godt i niveau til det underskud, vi har set i 2022.

Samtidig var der en underfinansiering i forhold til de massive prisstigninger, vi har oplevet på samme måde som alle andre.

Mit bedste bud er, at vi i 2022 er underfinansieret af staten i størrelsesordenen 20 millioner på dette område. I sommer bliver vi bekendt med, at vi i 2023 får en mindre indtægt fra udligningsordningen på 60 millioner i 2023, 80 millioner i 2024 og 100 millioner i 2025. Dette var vi ikke bevidst om før slutningen af juli måned, og det gjorde naturligvis, at vores budgetlægning blev anderledes end det forventede for 2023 og frem. Skal vi lære noget af 2022, så er det nok, at vi skal være endnu skarpere på vores budgetopfølgning og gribe tidligere ind. Men det ændrer ikke på, at vi kommer til at spare - også i fremtiden. Den nye regering varsler en besparelse på tre milliarder på både administration og beskæftigelsesområdet. Det er i Herning-penge omkring 2 gange 30 millioner, der skal spares i de kommende år udover de nævnte besparelser.

Det er bekvemt at stå udenfor og pege fingre af os, der tager ansvar for kommunens økonomi, men vi skal passe godt på Herning, og vi skal stadig udvikle vores gode kommune med gode pasningstilbud og skoler til de unge og gode vilkår for foreningsliv.

Det skal være lettere at drive virksomhed i Herning, og vi skal sætte fart på den grønne omstilling. Jeg kan ikke komme i tanke om et bedre sted at bo og leve end i Herning, og det er den fortælling, vi skal hjælpe hinanden med at brede ud, så endnu flere får lyst til at blive en del af vores fællesskab. Den bedste vej ud af krisen er, at vi bliver flere mennesker og flere virksomheder i Herning - lad os stå sammen om at fortælle den gode historie om vores gode kommune.

Indlæser debat