Kagekassen på hovedet - eller sund fornuft?

22. september 2020, 13.48

Helle Mathiasen. Foto: PR-foto

HURRA For første gang i de nu 11 år jeg har været med til at lægge budget i Ikast-Brande Kommune, har det denne gang været muligt både at halvere den ene effektiviseringsprocent til en halv procent i både 2021 og 2022 og tilføre yderligere driftsmidler i millionklassen. Vi har lyttet til de høringssvar, som er indsendt til os forud for budgetlægningen, og vi anerkender, at det er mange års effektiviseringer - en mere retfærdig udligning - låneadgang til anlæg - ekstra 50 millioner kroner i selskabsskatter i 2020 og en stram økonomisk politik, som gør, at vi ser en yderst positiv udvikling i økonomien, og vores udgangspunkt for at lægge budget har været helt anderledes.

Hvorfor tager I så ikke bare låget helt af kagekassen og vender den på hovedet? Det er der flere grunde til:

En del af de penge, som har styrket vores kassebeholdning, er lånte penge - og som det jo er i alle husholdninger, så skal de betales tilbage, det kræver, at vi afsætter betydelige beløb til afdrag især i de næste 10 år.

Vi har i år 50 millioner kroner ekstra i selskabsskatter - men da disse udbetales med tre års forsinkelse, så må vi forvente betydelig lavere selskabsskatter i 2023, da 2020 jo som bekendt har udfordret vores erhvervsliv på grund af corona.

Så vi løfter låget på kagekassen, men vender den ikke på hovedet ...

Det er sund økonomisk politik at engangsindtægter kun bruges til engangsudgifter - og det afspejler sig i det store anlægsbudget på 170 millioner kroner for 2021 - med mange gode initiativer overalt i kommunen.

Puljer til både Ikast, Brande og de fire byer, start på flere plejeboliger på Bøgildlund, nyt hjælpemiddeldepot og meget meget mere.

Vi har både i 2021 og i de kommende år afsat ekstra 20,8 millioner kroner i puljer på alle driftsområder.

Vi har stort fokus på børn og ældre, hvor vi ved, at vi har institutioner, som har behov for ekstra midler til at klare kerneydelserne - her har vi nu adresseret nogle midler til netop de skoler og daginstitutioner, som har den største opgave med for eksempel specialundervisning/specialtilbud - og vi har også adresseret midler til blandt andet bekæmpelse af ensomhed hos vores ældre medborgere eventuelt i form af klippekort.

På kultur- og fritidsområdet har vi lagt 300.000 kroner ekstra i drifts og udviklingspuljen, og her kunne vi for eksempel understøtte »Bevæg dig for livet«, som skaber masser af bevægelse og gode fællesskaber overalt i vores kommune. Klosterlund Museum kan få udbedret klimaskærmen, og der er afsat 675.000 til RemisenBrande til udbedring af rustangreb på de store vinduespartier - begge dele nødvendige tiltag, som ikke har været finansieret hidtil.

I Ejstrupholm har vi et hængeparti med nogle meget grimme overkørsler i midtbyen, og det glæder mig, at vi nu har afsat 800.000 kroner af teknik- og miljøudvalgets pulje til at få skaderne udbedret i tæt samarbejde med Lokalrådet.

Personligt er jeg meget glad for, at vi i Ejstrupholm kan komme i gang med tilbygningen til hallen - en del af Sløjfen - som har været på ønskesedlen længe - en kommunegaranti på 4,2 millioner kroner er nu en del af budgettet, og det bliver startskuddet til, at vi nu kan få de faciliteter, vi så længe har ønsket os - vi kan nu binde en stor del af Sløjfen.

Sportscenter Ikast tildeles en kommunegaranti til bygning af hal til blandt andet padel tennis på seks millioner kroner - et fantastisk nyt tiltag, som vinder frem over hele landet. Jeg glæder mig over, at det nu kan blive en del af campusmiljøet i Ikast, som er helt unikt.

Brande Hallerne har et ønske om et nyt halgulv i hal 1, og der ligger også i budgettet en kommunegaranti på 1,1 millioner kroner til dette projekt.

I forligskredsen er vi enige om, at vi endnu ikke kender hverken slutdatoen eller slutbeløbet for de udfordringer, covid-19 bringer med sig. Derfor har det været vigtigt for os med en covid-19-pulje på syv millioner kroner. For at vi også i 2021 har mulighed for at kunne holde hånden under de områder, som er allerhårdest ramt.

På trods af at vi tidligt blev valgt fra af vores kolleger i Socialdemokratiet, så har vi i forligskredsen haft nogle rigtig gode og intensive forhandlinger om det kommende budget, og ingen af os mødte op med ultimative krav.

Ønskerne har været mange, elastikken har været lang, og tonen har været både respektfuld og konstruktiv - tak for det.