Flere penge til handicap- og psykiatriområdet

12. september 2019, 10.30

Rasmus Norup (K) vil kæmpe for flere penge til handicap- og psykiatriområdet. Foto: Flemming Hansen

HANDICAP/PSYKIATRI Landet over er kommunerne udfordret af at få økonomisk balance på det specialiserede socialområde. I Herning Kommune er vi ingen undtagelse, hvor vores handicap- og psykiatriområdet kæmper med at få økonomien til at hænge sammen.

Det skyldes, at der hvert år kommer flere borgere med behov for hjælp, og at vi desværre oplever flere dyre enkeltsager, som presser økonomien. Økonomien på handicapområdet er ikke demografireguleret, og derfor er det stigende antal borgere og øget kompleksitet altså ikke ens betydende med flere penge til området.

Derfor kæmpede jeg meget hårdt for, at vi i sidste års budgetforlig fik flere penge til området. Det lykkedes i et budgetforlig, hvor området blev prioriteret historisk højt. Rammen blev løftet med 12,5 millioner kroner, og området blev friholdt for planlagte besparelser i samme størrelsesorden. Sidste års budgetforlig var en stor hjælp til et trængt område.

Nu forhandler vi så budget igen. Mit og Det Konservative Folkepartis udgangspunkt er det samme. Vi ønsker at prioritere handicap- og psykiatriområdet.

Konkret foreslår vi, at den økonomiske ramme på området udvides igen. Når der hvert år kommer flere borgere, så vil der være behov for flere penge. Vi kommer nok desværre aldrig på den lange bane til at kunne tilføre pengene en til en, så længe regeringen ikke ønsker at tilføre kommunerne flere penge på baggrund af denne udvikling. Men flere penge er der brug for, og det kæmper vi for.

Derudover foreslår vi på baggrund af anbefalinger, at der laves en fleksibel anlægspulje med henblik på at kunne agere hurtigt, når borgere skal visiteres til tilbud.

I alt for mange tilfælde ender borgere i tilbud udenfor Herning Kommune, og det betyder, at tilbuddet i langt de fleste tilfælde bliver væsentligt dyre, end hvis det er i et af vores egne tilbud. En fleksibel anlægspulje vil kunne bruges de steder, hvor der kan være behov for mindre ombygninger for at have plads i vores egne tilbud. Det kan være en mindre tilbygning, behov for at flytte en dør, etablere nødudgang og lignende. En fleksibel anlægspulje til handicap-området vil således være med til at fastholde flere borgere i Herning Kommune, og dermed på den lange bane betyde en pæn mindreudgift, som vil hjælpe området betydeligt.

Det er min forhåbning, at vi kan lykkedes med at prioritere handicap- og psykiatriområdet i det kommende budgetforlig. Det kæmper jeg og Det Konservative Folkeparti for.