Tanker omkring virusser

3. august 2020, 11.40

Foto: Adobe Stock Photo

BEREDSKAB Coronavirus har sat sit præg på alle samfund nu og i fremtiden. Vi kan sammenligne den med de mange krige mennesket har været igennem for eksempel Første og Anden Verdenskrig. Forskellen er blot, at der var en front, hvor soldater blev sendt ud for at kæmpe. Og der var individer, der formåede at holde afstand fra fronten. Det er ikke tilfældet med coronavirussen, den kan ramme alle. Vi er blevet bremset i vores daglige gøremål. Hospitaler har ikke kunnet foretaget nødvendige operationer på patienter, fordi der skulle være plads til livstruende corona-patienter, det er rigtig godt, det er også godt, at vi som samfund tog vore forholdsregler og passer på hinanden. Fremover vil vi desværre se lignende eller værre tilfælde af virusser.

Danmark har nogle tomme kaserner. Var det ikke muligt at benytte disse til virus-patienter i tilfælde af nye udbrud. Ved at virus-pandemier bliver behandlet, som enhver anden trussel mod vort land af forsvarsministeriet, hvor der allerede er et beredskab etableret.

Vi behøver ikke at opfinde den dybe tallerken igen. Forsvaret har etableret en organisation med kontakter til andre lande blandt andet gennem Nato og EU-parlamentet, hvor der kan udveksles viden erfaring indenfor pandemier.

Forsvarets har: Indkøbsafdeling som kan bruges til indkøb af værnemidler samt vejledning I lokal produktion af værnemidler. Logistik afdeling til forsendelse. Veluddannede læger og plejepersonale. Uddannelse af værnepligtige til betjening af respiratorer. Efteruddannelse af nøglepersoner med faste intervaller (frivillige værnepligt). Professionel uddannet personale som er i hjemmeværnet, hjemmeværnet afspejler et bred udsnit af vor samfunds funktioner. Hjemmeværns personel kan uddannes til specialfunktioner som bruges i tilfælde af en pandemi. På den måde behøver vi ikke at belaste vore etablerede hospitaler, men hospitalerne kan gennemføre daglige gøremål, men ved spidsbelastning afstå personale til forsvaret.

Vi skal passe på hinanden ved etablering af UV varme (er tæt på en efterligning af solens varmestråler) på vore hospitaler, kaserner og plejehjem, så er vi tættere på at passe på.

Vil gerne høre om andres mening om mine tanker, specielt om der er politikere, der synes, om ideen både her i Danmark, men også i EU. Der kommer jo et valg på et tidspunkt.