Birk-områdets hofarkitekt har lagt sin blyant

Landskabsarkitekt Steen Høyer er død

26. januar 2019, 06.40

Steen Høyer var en flittig gæst i Herning. Her ses han for præcis fire år siden ved præsentationen af renoverings-projektet for skulpturparken i Birk. I bag­grunden ses De Geometriske Haver i Birk. Foto: Flemming Hansen

dødsfald Landskabsarkitekt, professor og billedkunstner Steen Høyer, Gilleleje, er død, 73 år. Steen Høyer er i Herning-området især kendt for sit rådgivningsarbejde i Birk.

Steen Høyer blev uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han senere blev underviser og virkede som professor i have- og landskabsarkitektur i perioden 1994-2016. Sideløbende hermed har han drevet sin egen tegnestue og rådgivningsvirksomhed, der har resulteret i en række forskelligartede landskabsarbejder og kunstneriske projektet over hele landet, herunder Herning.

Da Damgaard-brødrene tog Birk i anvendelse i 1960'erne, dels med etableringen af Herning Højskole, dels med udflytning af skjortefabrikken Angli samt Egetæpper, skete det i tæt samarbejde med arkitekt C.F. Møller og landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Denne høje arkitektoniske ambition er siden fastholdt, og på landskabssiden efterfulgte Sven-Ingvar Andersson, der afløste C. Th. Sørensen som professor ved Kunstakademiets Arkitektskole, også Sørensen i Birk. Og tilsvarende endte Steen Høyer med at afløse Andersson både som professor og som rådgiver i Birk. Det er altså lykkedes Herning at tilknytte de ypperste landskabsarkitekter igennem mere end et halvt århundrede.

Steen Høyer, der har kendt C. Th. Sørensen, har derfor haft en enestående adgang til de ideer og tegninger, der lå til grund for udformningen af Birk-området, og han har med sin kompetence både værnet om kulturarven og samtidig sikret den opdatering og justering, som er nødvendig, når noget ikke-statisk som et landskab ændrer sig.

Det var derfor et hårdt slag for Steen Høyer, da hans faglighed blev beklikket i forbindelse med renoveringen af Skulpturparken, blandt andet med henvisning til formalia omkring godkendelser.

En oprejsning fik han, da kulturministeren sidste år skar igennem til fordel for hans løsning, men han nåede altså ikke at se Skulpturparken i den endelige version, som forventes præsenteret i sommer.

Talrige anerkendelser...