Et år med omkørsler i vente: Store vejarbejder er planlagt midt i Ikast

Flere veje i midtbyen renoveres i stort samgravningsprojekt

2. marts 2020, 15.34

Energi Ikast, Ikast-Brande Spildevand, Ikast Vandforsyning og Ikast-Brande Kommune har i 2020 hver deres planlagte projekter med kørebaner, cykelstier, fortove, vandrør, fjernvarmerør og el-ledninger ved en række af de store veje i Ikast midtby. For at give færrest mulige gener foretages opgaverne sideløbende, når den enkelte vejstrækning alligevel er gravet op. En af de berørte veje er Stensbjerg Allé. Foto: Thomas Vang Nielsen

IKAST I løbet af 2020 kommer der til at foregå omfattende vejarbejde på Jens Holdgaards Vej, Skolegade og Stensbjerg Allé i Ikast.

Målet er at renovere veje og fortove, kloakkerne skal separeres og fremtidssikres og samtidig kan man få renoveret gamle fjernvarmeledninger, elkabler og vandrør.

Derfor er både Energi Ikast, Ikast-Brande Spildevand og Ikast Vandforsyning med i det omfattende projekt.

Arbejdet begynder i denne måned med separering af kloakken og renovering af fjernvarmeledningen i krydsene mellem Stensbjerg Allé og henholdsvis Jens Holdgaard Vej og Claudisvej/Stadion Allé.

Fortsætter frem til nytår

Stensbjerg Allé vil i den periode være spærret for gennemkørsel og der vil blive skiltet med omkørsel.

Herefter fortsætter renoveringsarbejdet med kloakarbejde, fjernvarme-, vand- og el-ledningsarbejder på Jens Holdgaards Vej og i Skolegade.

I forbindelse med ledningsarbejderne vil vejene i kortere eller længere perioder blive spærret for gennemkørsel på delstrækninger.

Her vil der naturligvis også blive skiltet med omkørsel.

Når gravearbejdet er færdigt, vil der blive lagt nyt fortov på Jens Holdgaards Vej og i Skolegade.

Der vil i perioden også foregå renovering af fortovet og cykelstien langs Stensbjerg Allé. Desuden etableres der overkørsler i krydset ved henholdsvis Stadion Allé og Claudisvej.

I løbet af projektperioden forventes det, at Stensbjerg Allé og andre gader bliver spærret for gennemkørsel i kortere eller længere perioder på delstrækninger.

Tidsplanen siger, at samgravningsprojektet er færdigt til nytår 2020, men arbejdet kan dog blive forsinket på grund af vejret.