Ulvene bør indhegnes

25. oktober 2019, 13.08

Bente Lysgaard Mikkelsen. Foto: Flemming Staal

Ulve Endnu engang har ulve forårsaget massakre på et dyrehold. Denne gang er det som bekendt gået ud over en flok ponyer.

Det er efterhånden uforståeligt, at der bruges adskillige uger, inden myndighederne kan konstatere, at der er tale om ulve angreb.

Hvordan i alverden har de ansvarlige myndigheder forestillet sig, at de berørte mennesker skal reagere overfor »problem« ulve, når der går uger inden, det bliver klargjort, hvad de er oppe i mod.

Hvordan skal man i praksis opsøge og konstatere, at det er den samme »problem« ulv, der angriber forsvarsløse indhegnede dyr.

Jeg mener, at ulvevennerne har et forklaringsproblem overfor de mennesker, der er tvunget til at færdes i områder, hvor der forekommer ulveflokke.

Efterhånden har jeg vanskeligt ved at tro på, at ulve er sky samt ikke angriber større dyr og i værste fald forsvarsløse børn. Ponyer er bestemt større en end et mindreårigt barn.

Ulveangreb er efterhånden blevet hverdag, således er det kun TV2, der omtaler angrebet på ponyerne.

Jeg er overbevist om, at såfremt angrebene på ponyerne havde fundet sted i Dyrehaven eller lignende, skulle DR nok have været på pletten.

Fortalerne for ulvebestanden i Danmark lever mig bekendt langt fra de steder, hvor angrebene finder sted, så det taler for sig selv.

Løsningen på ulveangrebene må være, at det er ulvene, der skal indhegnes. Det er dem, der er problemet. Det er ikke de dyr og mennesker, der har kunnet færdes fredeligt på egne private arealer, indtil ulvene indtog Jylland.