Sidegevinst kan blive hovedgevinst: Skal man flytte biblioteket ind på rådhuset?

Byrådet er gået i gang med en større kabale om placeringen af administrative arbejdspladser i Ikast. Hvis kortene lægges rigtigt, kan det give en mere livlig midtby

8. august 2020, 11.54

Byrådet har tidligere lavet rokader af administrative arbejdspladser. Eksempelvis 27. marts 2019 da 146 arbejdspladser flyttede fra Centerparken i Brande til den tidligere Vestre Skole i Ikast. Flytningen banede vejen for nedrivningen af det gamle rådhus i Brande og opførelsen af byens nye skole. Nu tages der hul på en ny kabale. Foto: Henrik Ole Jensen

IKAST Flyt Ikast Bibliotek i en ny version ind sammen med Borgerservice på rådhuset i Ikast.

Ryk så Aktivitetscenteret for seniorer væk fra Kongefløjen i Administration Vest til den nyskabte plads, hvor der før var bogreoler. Det vil give mulighed for at samle endnu flere kommunale arbejdspladser i Administration Vest, der for år tilbage hed Vestre Skole.

Sådan lyder nogle af de mulige scenarier, som indgår i byrådets »Masterplan 2020«, der handler om at optimere brugen af de mange forskellige bygninger, som Ikast-Brande Kommune ejer.

Med stor streg under »mulige«, for meget er i spil - men intet er afgjort.

I første omgang fokuseres primært på Ikast by og på administrative arbejdspladser, så der er altså ingen skoler, plejehjem eller børnehaver med i kabalen.

Et stort potentiale

Men faktisk handler Masterplanen også om noget helt andet, påpeger Henrik Engedahl, der er formand for Venstres byrådsgruppe.

- Der er en sidegevinst, som kan gå hen og blive en hovedgevinst, siger han, og retter blikket mod noget, som potentielt kan få mere betydning for Ikast end frasalg af en håndfuld overflødige kontorbygninger: Nemlig muligheden for at styrke udviklingen af bymidten i en tid, hvor mange detailbutikker er stærkt presset af stigende nethandel.

- Vi er stadig i den helt indledende fase af dette arbejde, og mange tanker er i spil. For vores vedkommende er masterplanen bare en rigtig god anledning til, at byrådet overvejer, om denne rokade samtidig kan medvirke til, at aktiviteter og mere dagligt liv tilføres bymidten i eller ved Strøgcentret, uddyber Henrik Engedahl og tilføjer:

- Vi har en mulighed for, at det ikke alene bliver spørgsmål om at flytte skriveborde fra den ene bygning til den anden.

Ikast om 10, 20 eller 30 år

En af midtbyens største udfordringer er, at Strøgcentrets liv hidtil overvejende er blevet båret af detailbutikkerne.

- Vi ser nu desværre ind i en fremtid, hvor detailhandelen ikke alene kan sikre et højt aktivitetsniveau i centret. En udvikling, der ikke alene ses i Ikast, da mange mindre butikscentre og gågader kæmper for livet rundt i landet. Her og nu gøres der en rigtig flot indsats med aktiviteter, markeder, underholdning og så videre, men på trods af en ihærdig kamp for at fylde de tomme butikker op med nye lejere, så opstår der jævnligt nye »huller« i rækken af butikker. Vi bør derfor nu overveje, hvordan vi kan sikre en samlende og livlig midtby for hele Ikast både 10, 20 og 30 år frem i tiden. Der skal efter vores opfattelse mere og andet til end den traditionelle detailhandel, siger Henrik Engedahl.

Alle idéer bør frem

Der er naturligvis grænser for, hvor meget et byråd kan styre udviklingen, og de kan ikke løfte opgaven alene.

- Kommunen kan jo ikke drive 20 butikker med tøj og sko. Og Strøgcentrets ejendomme er ejet af private. Men vi politikere kan overveje, hvilke positive effekter vi kan opnå, hvis vi eksempelvis flytter biblioteket ind sammen med Borgerservice. Målet skal være at gøre noget, som understøtter livet i byen. Jeg kan ikke sige præcist, hvad vi vil og kan. Men jeg vil glæde mig til at arbejde med udfordringen sammen med resten af byrådet, med forvaltningen og med alle de borgere, som måske har en god idé, siger Henrik Engedahl, og fortsætter:

- Der må drømmes, og mange skal involveres og inddrages - og i sidste ende må vi se, hvad der kan gennemføres hvornår - med de midler, der nu er til rådighed. Bolden er sendt i spil.

Det klassiske bibliotek med rækkevis af reoler og et stort lager af bøger ude bagved er på retræte, fordi mange brugere skifter adfærd og blandt andet prioriterer at læse online. Mange byer - som eksempelvis Herning - har allerede taget konsekvensen og flyttet biblioteket i en moderniseret udgave tættere på midtbyen. Foto: Henrik Ole Jensen
Administrationsbygningen i Nørre Snede, der tidligere har fungeret som rådhus, kan blive en af de kommunalt ejede bygninger, der sælges for at mindske kommunekassens udgifter til drift af bygninger. Foto: Henrik Ole Jensen