Blev plantet af skolebørn for 25 år siden: Børnenes skov er blevet voksen

Skovrejsning er en af måderne til at bekæmpe klimaforandringerne. Nye skove opsuger store mængder CO2 fra atmosfæren og lagrer det i årevis

28. september 2019, 08.06

For 25 år siden gik lokale skolebørn med stor iver i gang med at plante 1200 træer som led i skabelsen af Ikast Byskov. Dengang foregik skovrejsning primært med det mål at skabe rekreative områder nær byerne. Men her anno 2019 er etableringen af flere nye skove igen højaktuel, da træerne opsamler og binder CO2 fra atmosfæren. Dermed kan skovrejsning være et af flere redskaber i kampen mod global opvarmning. Foto: Thomas Vang Nielsen

IKAST-ISENVAD - Det er en lille hemmelighed, at der findes en skov her, fortæller skovfoged Hans Jensen fra Naturstyrelsen.

Folkebladet har sat ham stævne ved en del af Ikast Byskov, som trods navnet ligger tættere på Isenvad end på Ikast.

Der er rejst over 100 nye og bynære statsskove de seneste 30 år til gavn for beskyttelse af drikkevandet og til øget mulighed for friluftsliv.

Behov for handling...