Mindeord om Jette Gadegaard Mortensen: KFUM-Spejderne i Tjørring har mistet en god ven

24. juni 2020, 13.36

Jette Gadegaard Mortensen. Foto: Privatfoto

MINDEORD Kirsten Noe Dahl og Pia Simonsen har skrevet følgende mindeord om Jette Gadegaard Mortensen, Tjørring

Kære Jette. Det er med stor sorg, at vi hos KFUM-Spejderne i Tjørring 10. juni måtte tage afsked med dig - vores god ven og spejdergruppens dygtige kasserer gennem mange år.

Du måtte alt for tidligt opgive kampen for livet til sygdom.

Du var på din egen stilfærdige måde en overordentlig vigtig del af vores fællesskab og fundament ikke kun det økonomiske som kasserer, men også i bestyrelsen og i det daglige spejderarbejde. Du skabte overblik og havde styr på spejdergruppens økonomi. Du havde overblik over indmeldelse og udmeldelse, kontingentopkrævning, vekselpenge, lokaletilskud, medlemsindberetning, gruppens økonomi, børneattester og meget andet.

På vores gruppeture og på lejre var du i mange år med som tante, og du var i køkkenet et socialt samlingspunkt for både ledere og børn.

Vi kunne altid regne med, at der var styr på god forplejning, så lederne kunne koncentrere sig om spejdernes aktiviteter.

Ved 50-årsjubilæet for KFUM-Spejderne i Tjørring i april 2019 var du ikke kun i sving som planlægger og indkøber, men også som toastmaster, der med stor succes styrede os gennem dagen.

Du valgte at stoppe som vores kasserer efter 16 år på posten i 2019 på grund af tiltagende sygdom. Der var ikke overskud længere - du valgte at prioritere anderledes, hvilket der hos os alle var stor forståelse for.

Som tak for din store indsats gennem årene modtog du »Den gule lilje«, et hædretegn tildelt af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelsen til personer, som har ydet en stor indsats på lokal plan. Den fortjente du om nogen. Din indsats var stor og helhjertet, også efter at dine egne to børn fik andre interesser.

Savnet hos os er stort. Vores tanker går til din familie. Himlen har fået en ny stjerne. Vi ved, at du kigger ned på os i vores grønne uniformer, og vi vil kigge op og med taknemmelighed mindes alle de hyggelige stunder.

Æret være Jettes minde.