Budgettet på plads: Regionsråd prioriterer hospitaler og klima

I dag, tirsdag, blev der skrevet under på en aftale om næste års budget for Region Midtjylland

8. oktober 2019, 19.22

Regionsformand Anders Kühnau (S). Foto: Henrik Ole Jensen

MIDTJYLLAND Aftale om næste års budget for Region Midtjylland er tirsdag blevet underskrevet. Bag aftalen står samtlige partier, og ifølge en pressemeddelelse sikrer aftalen et økonomisk løft til alle hospitaler og til psykiatrien. Og den har fokus på at understøtte en grøn og bæredygtig udvikling i regionen.

- Det er ikke hvert år, at vi har over en halv milliard kroner til politisk prioritering. Det havde vi i år, blandt andet på grund af en positiv økonomiaftale. Men der er hårdt brug for hver en krone. Så på den ene side glæder jeg mig over, at det er muligt at give hospitalerne bedre økonomiske forhold. Det vil gavne både patienter og medarbejdere. På den anden side er der - trods flere penge - fortsat en stram økonomi, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S), i pressemeddelelsen.

Regionshospitalerne og psykiatrien

Regionsrådet har blik for, at der også er økonomiproblemer på regionshospitalerne, og de får derfor også del i væksten - fordelt efter størrelsen af hospitalets budget. Det betyder blandt andet, at Hospitalsenheden Vest tilføres 13,1 millioner kroner. Regionshospitalet Horsens tilføres 6 millioner kroner, mens Hospitalsenhed Midt tilføres 14,8 millioner kroner, og Regionshospitalet Randers får 6 millioner kroner, mens psykiatrien får 10,6 millioner kroner.

- Politik er kunsten at balancere mellem mange hensyn. Jeg synes, vi med budgetforliget har fundet en god balance. Vi tilgodeser AUH som regionens faglige fyrtårn og anerkender samtidig, at regionshospitalerne og psykiatrien skal have rimelige arbejdsvilkår, siger regionsrådsformanden Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

Med budgetforliget for 2020 løfter forligspartierne Aarhus Universitets Hospitals økonomi med i alt 214,3 millioner kroner. Og samtidig har partierne en intention om, at de 60,7 millioner kroner, der mangler for at komme i balance, vil blive tilført i 2021.

Handle mere bæredygtigt

På området for Regional Udvikling har politikerne haft et særligt fokus på klima. Forligspartierne er enige om at afsætte 25,5 millioner kroner til en handlingsplan, der blandt andet fokuserer på bæredygtighed, klima og grøn omstilling.

Herudover prioriterer regionsrådet seks millioner kroner til at virkeliggøre den bæredygtighedsstrategi, som skal vedtages i 2020. Strategien vil tilslutte sig regeringens mål om en 70 procent reduktion af CO2 og andre klimagasser i 2030 i forhold til 1990. Og strategien skal anvise konkrete veje til at nå målet og understøtte både bæredygtig transport og hospitalernes, institutionernes og regionshusenes omstilling til bæredygtig drift.

- Vi skal indkøbe mere bæredygtigt, genbruge mere og reducere affald så meget som muligt. Der ligger en kæmpestor opgave i ikke bare tænke, men også handle mere bæredygtigt i hverdagen. Den opgave tager vi på os, og jeg ved, at mange medarbejdere tripper for at komme i gang, siger Anders Kühnau i pressemeddelelsen.