Standpunkt: Netværkslokomotivet skal på skinner igen

1. september 2021, 11.21

Vibeke Larsen. Foto: Henrik Ole Jensen

1. januar i år lukkede det roste og succesrige Netværkslokomotivet, der havde kontorer i Herning, Horsens og Vejle. Det var finansieret af statslige satspuljemidler og et mindre tilskud fra de 20 kommuner, der har samarbejdet med netværket - heriblandt Herning og Ikast-Brande.

Netværkslokomotivet hjalp private og offentlige virksomheder med at efteruddanne og opkvalificere medarbejdere, som havde svært ved at læse, skrive, regne og bruge it og engelsk.

Det samarbejdede med 700 private og offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer.

Men 1. januar var det slut. Efter 23 år lukkede det populære tilbud, som gennem årene har været flittigt benyttet af virksomheder i blandt andet Herning og Ikast-Brande Kommune.

De har via Netværkslokomotivet fået gratis hjælp til blandt andet at screene samtlige medarbejdere for ordblindhed og vejledning i, hvordan man kan få tilbud om efteruddannelse passet ind i hverdagen.

Og det virkede, har vi kunnet berette om mange gange i Folkebladet i årenes løb.

Lukningen var en konsekvens af, at de statslige satspuljemidler forsvandt. Det lykkedes heller ikke for Netværkslokomotivet at komme på finansloven og dermed åbne for at udvide tilbuddet og gøre det landsdækkende. Og selv om blandt andre Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation bakkede op om netværket, blev en løsning med statslig finansiering uden om finansloven heller ikke til noget.

Jeg har aldrig forstået logikken i at fjerne finansieringen af Netværkslokomotivet, når nu det virkede, og alle og enhver anerkender vigtigheden af at hjælpe mennesker, der har svært ved eksempelvis at læse eller regne. Så de kan uddanne eller efteruddanne sig og få et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, der skriger på kvalificeret arbejdskraft.

Netop indsatsen for at hjælpe mennesker, der har svært ved læse, skrive, regne eller bruge it fremhæves i et nyt og meget interessant udspil, som Fagbevægelsens Hovedorganisation præsenterede i går. Det er et reformkatalog med forslag til, hvordan vi skaffer flere i job, uddanner og opkvalificerer flere og skaber flere arbejdspladser.

Kataloget »Ny reformkurs: Flere og bedre job« indeholder 110 konkrete forslag inden for seks udvalgte indsatsområder. De skal skaffe 83.000 flere faglærte, skabe 46.000 flere arbejdspladser og forbedre Danmarks økonomi.

I præsentationen fremhæver Fagbevægelsens Hovedorganisation blandt andet forslaget om at foretage 600.000 screeninger for ordblindhed og dårlige regne-, skrive- og digitale færdigheder. Fordi vi for den enkeltes og arbejdsmarkedets skyld selvfølgelig skal hjælpe alle de mennesker, der på baggrund af manglende basale færdigheder har svært ved at uddanne sig eller passe et job.

Jeg tænker ikke, at ret mange kan være uenige i, at det er vigtigt. Det er en meget stor gruppe mennesker. Så hvorfor ikke bruge de erfaringer og værktøjer, som Netværkslokomotivet er lykkedes med gennem mange år i de 20 samarbejdskommuner.

Godt nok har Netværkslokomotivet været lukket siden januar. Men jeg er da sikker på, at dygtige mennesker kan få det på skinner igen, hvis man på Christiansborg har viljen til finansiering og til at bygge videre på 23 års erfaring og gode resultater, som man jo i øvrigt selv har været med til at betale for. Og som jo er helt tosset bare at skrotte eller erstatte med noget nyt og uprøvet, som først skal køres ind.

Hvis regeringen ikke vil, må andre partier se at komme på banen i forhandlingerne, så Netværkslokomotivet kan komme på Finansloven, genetableres og udbredes til hele landet.

Læs også
Netværkslokomotivet lukker: Slut for populær hjælp til ordblinde
Abonnement

Indlæser debat...