Fænomenet Støjberg

Udgivet:01. august 2022, 13.37

Læsetid:2 minutter

Af Peter Bredahl. Herregårdsparken 11 7. tv, Herning

POLITIK I et par meningsmålinger på det seneste står Inger Støjbergs parti til at få 10 procent ef de adspurgte vælgeres stemme, hvilket er helt uforståeligt for mig af flere årsager, som jeg vil ridse op her.

Støjberg parti har intet partiprogram, og bortset fra et par frafaldne DF’ere, som heller ikke kender partiprogrammet, og som nu søger lykken efter DF’s kollaps, aner man ikke, hvem der stiller op for Støjberg parti.

I bestræbelserne på at redde sin egen bagdel påstod Støjberg blandt andet under rigsretssagen nok så frejdigt, at det slet ikke var meningen, at den nok så berømte instruks om, at alle par ikke måtte bo sammen, skulle føres ud i livet. Der var alene tale om politisk kommunikation. Det var altså bare meningen med instruksen, at vælgerne skulle se, hvor barsk hun var på udlændingeområdet. Med andre ord erkendte hun blankt, at det var hendes hensigt at føre sine egne vælgere bag lyset.

En af Inger Støjbergs utallige gentagelser, en taktik som man kender fra Trump, er, at hun gjorde, hvad hun kunne for at redde de unge piger fra gamle skæggede mænd. Fakta er jo imidlertid, at den ældste »gamle« mand var 32 år, de fleste først i tyverne (hvilket blandt andet kan læses i Rigsrettens dom), så en hyldest til Støjberg i et læserbrev for nylig fra en læser om, at hun ville redde 12-årige piger fra 60-årige mænd er helt hen i vejret.

Et af Inger Støjbergs nyopfundne slogans, som hun gentager i en uendelighed, er, at for meget besluttes i de københavnske saloner. Det klinger imidlertid hult al den stund, at Støjberg i cirka 21 år, inden hun fik en dom for kriminalitet og herefter blev kendt uværdig til at sidde i Folketinget, selv færdedes hjemmevant i disse saloner, og mig bekendt gang på gang stemte for lovgivning, som i høj grad betød centralisering. Spørg bare for eksempel i Ringkøbing en tidligere »embedsmands by,« der den dag i dag er uden statsamt, uden amtskommune, uden dommerkontor og en politistation, som er et mindre afdelingskontor. Tænk også på sundhedsreformen, som lukkede en række mindre sygehuse - igen med Støjbergs stemme.

Ikke nok med at Inger Støjberg på usmagelig vis fejrede stramninger i udlændingeloven med kage, men hun ønskede desuden at gøre livet så utåleligt som muligt for andre mennesker - noget af et mildt sagt besynderligt menneskesyn. Efter min opfattelse er det svært at finde noget mere udansk.

Jeg forstår således ikke, Inger Støjberg og hendes følgere. Jeg er ellers født og opvokset i Vestjylland og har boet i over 40 år i Herning. Min manglende forståelse skyldes måske, at min tipoldefar på min fars side skulle være indvandret fra Tyskland - så det kan være, at jeg hverken er rigtig jyde eller ægte dansker?

Indlæser debat