Karkirurgiskandalen - tid til beklagelse

31. august 2021, 12.37

Foto: Adobe Stock Photo

INKOMPETENT I 2018 lavede direktionen et spareforslag, der alene ramte Hospitalsenhed Midt så hårdt, at det reelt var en trussel for hospitalsenhedens fremtidige funktion.

Et spareforslag var reduktion af Viborgs succesrige karkirurgisk afdeling. Besparelserne ville åbenlyst på sigt kunne lukke karkirurgien i Viborg.

Den karkirurgiske ledelse blev fjernet, og karkirurgien blev lagt ind under et andet speciale. Man fjernede karkirurgerne i weekenderne, skønt patienter kunne være nyopererede dagen inden. Hvis der kom komplikationer, skulle patienterne transporteres til Aarhus - hvis det kunne nås.

Der blev protesteret fra mange sider: Hospitalsledelsen (Lars Dahl og Tove Kristensen, der umiddelbart efter blev fyret), karkirurgerne (hvor en overlæge efterfølgende blev fritstillet) og desværre kun enkelte regionspolitikere.

I Jyllands-Posten (12/9-18, karkirurgisk overlæge Jes Sandermann) stod at læse: »Når dagen er omme mistes der ben og liv, og det ønskede beløb spares på ingen måde - og en amputeret del kan ikke bringes tilbage«.

Sandermann advarede regionspolitikerne og klagede til Sundhedsstyrelsen, der hele to gange måtte irettesætte regionen, som kun nødtvungent ændrede dele af beslutningerne.

I regionsrådssalen udtalte en regionspolitiker, at vedkommende ikke ville lade sig behandle på karkirurgisk afdeling i Viborg.

Politikerne fik igen flere misinformationer fra den nuværende hospitalsledelse.

Selv om det med blot en beskeden faglig indsigt var åbenlyst, at man udsatte patienter for en betydelig risiko, og på trods af de mange faglige protester, vedtog regionspolitikerne alligevel direktionens åbenlyst fagligt inkompetente indstilling.

Desværre viste det sig, at alle kritikerne havde ret, og kommentaren i JP viste sig at være profetisk.

Man sparede ingen ting. Man ødelagde - igen - en særdeles velfungerede afdeling på grund af inkompetent rådgivning, og nu prøver man på, om man kan »sætte et amputeret ben på« igen.

Det må være tid til en officiel undskyldning til den fyrede hospitalsledelse og medarbejderne på karkirurgisk afdeling som et beskedent plaster på det store sår, direktionen og politikerne påførte medarbejderne.

Det er tid til en vurdering af hvilke konsekvenser de gentagne ukvalificerede rådgivninger skal have, hvis tilliden til det politiske system skal opretholdes.

Der bør i lighed med alle andre regioner være en lægefaglig koncerndirektør i direktionen. Det inkompetente forløb dokumenterer dette.

Hverken politikere, borgere eller patienter kan være tjent med den nuværende faglige kvalitet i de anbefalinger, regionspolitikerne træffer beslutninger på.

Indlæser debat