Grøn med fornuft

30. september 2020, 13.39

Jens-Bernhard Knudsen. Foto: Flemming Hansen

BUDGET I den nye budgetaftale fylder bæredygtighed og klima meget. Dermed forsætter vi ad den vej, som blev påbegyndt sidste år. Pengene til driften af det nye bæredygtighedscenter bliver nu gjort permanente.

I de seneste år er der foretaget mange tiltag i den grønne retning. Det betyder blandt andet, at renovationsbilerne vil køre på el fra 2021. Ligeledes vil bybusserne blive el-drevet fra næste år. Det giver god mening, især når tiltagene kan indføres uden merudgifter til indkøb og drift af køretøjerne.

I det nye budget er der afsat penge til investeringer i blandt andet LED-belysning, hvor strømbesparelsen giver en kort tilbagebetalingstid. Derudover øges fornyelsen af signalanlæg. Det giver mulighed for at afvikle trafikken mere glidende og dermed energibesparende alt sammen med den fællesnævner, at det giver et økonomisk afkast.

Personligt er jeg glad for de tiltag, som skaber økonomisk gevinst både hos den enkelte borger og i vores fælles kommunale husholdning - en merværdi, der kan bruges på kernevelfærd. For min skyld kan vi godt springe over de fine skåltaler og gå i gang med det, som giver mening for klimaet, beskæftigelsen og økonomien.

Lige nu foregår der et par steder i landet forsøg med at udvinde protein af græs, som kan udnyttes af de husdyr, der normalt ikke kan omsætte græsprotein. Det vil kunne erstatte importeret soyabønne-protein.

Det vil give en kæmpe gevinst på CO2-regnskabet - tænk hvis det første fuldskalaanlæg til udvinding af græsprotein kan bygges i Herning Kommune.