Murerfirma straffes med bøde: Svend og lærling arbejdede uden sikkerhedsudstyr

Murervirksomhed straffet med en bøde på 90.000 kroner for overtrædelse af Arbejdsmiljøreglerne

Udgivet:01. april 2022, 15.55

Læsetid:2 minutter

Foto: Flemming Hansen

IKAST-BRANDE En mindre murervirksomhed i Ikast-Brande Kommune blev i går, torsdag, idømt en bøde på 90.000 kroner for i tre tilfælde at have tilsidesat sikkerhedsregler i blandt andet arbejdsmiljøloven.

Det oplyser Retten i Herning.

Sagen var, at Arbejdstilsynet 10. marts 2021 kom på tilsynsbesøg på en byggeplads i Herning, hvor virksomheden fra Ikast-Brande var i færd med at udføre murerarbejde.

Arbejdstilsynet konstaterede, at en murersvend udførte arbejde fra et stillads i en højde af cirka 8,7 meter over jorden uden rækværk, og uden at svenden var iført faldsikring eller anden form for sikkerhedsudstyr.

Svenden forklarede, at rækværket var pillet ned, da der skulle transporteres materialer op på stilladset, og at han ikke havde iført sig faldsikringsudstyr, da han hverken havde modtaget instruktion fra virksomheden i det eller vidste, hvor det lå på byggepladsen.

Lærling i to af forholdene

En lærling var kravlet under stilladsets dæk for at sætte et hjørnejern i murværket.

Da Arbejdstilsynet kom, gik han på stilladsets længde- og tværbjælder under dækket i en højde af cirka syv meter over jorden uden sikkerhedsudstyr. Lærlingen forklarede blandt andet, at han var ny og ikke vidste, at han skulle bære sikkerhedsudstyr.

4. maj 2021 kom Arbejdstilsynet igen på besøg på byggepladsen. Den samme lærling, som tidligere havde været på stedet under tilsynsbesøget 10. marts 2021, gik alene i cirka fem meters højde og var ved at pille stillads ned. Der var ikke rækværk, og han var ikke sikret på anden måde mod fald. Han forklarede, at han havde fået instruktion, men at ingen den dag havde fortalt ham, hvordan han skulle sikre sig mod nedstyrtning.

Grundbøder og tillægsbøder

Virksomheden anførte, at der var faldsikringsudstyr til stede på byggepladsen, og at de ansatte vidste, hvordan man skulle sikre sig, og at der var givet de fornødne instruktioner.

Retten fandt, at virksomheden ikke havde truffet effektive foranstaltninger for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og anførte blandt andet, at det ikke er tilstrækkeligt, at virksomheden mener, at de ansatte ved, hvordan de skal sikre sig. Der skal også både være givet instruktion, og der skal være udstyr til stede på arbejdspladsen.

Virksomheden blev straffet med en bøde på 90.000 kroner.

Bøden var sammensat sådan, at der i overensstemmelse med fast praksis blev udmålt en grundbøde på 20.000 kroner pr. forhold plus et tillæg på 10.000 kroner pr. forhold, da der forelå skærpende omstændigheder, idet arbejdet havde fremkaldt fare for personskade.

Indlæser debat