Fejl i »Strid om faktuelle tal«

9. juli 2019, 11.30

RETTELSE I mit indlæg, »Strid om faktuelle tal« her i avisen mandag 8. juli er der desværre fejl i min konklusion. Der mangler ganske enkelt en mellemregning.

Jeg opgør i indlægget indtjening - på baggrund af den givne præmis - fra de nytilkomne til 8,45 kroner pr. person. Dette er naturligvis forkert. De 8,45 kroner er det beløb, som de har bidraget mindre med end de oprindelige. Altså er deres bidrag rettelig 91,55 kroner, hvilket jf. hr. Meldgaard skulle være grundlag for Hernings negative realvækst i den omhandlede periode.

Jeg beklager fejlen, som dog ikke ændrer mit syn på, at Herning reelt har haft negativ vækst, som det da også opgøres af KL.