Poppelallé og gangbro kan samle Herning by

29. oktober 2020, 13.22

Ingelis Sander. Foto: Flemming Hansen

BYUDVIKLING Jeg har ved mange lejligheder de sidste syv-otte år talt varmt for sygehusgrundens udnyttelse til vidt forskellige boliger, erhverv, offentlige og kulturelle formål, men jeg har også i flere omgange gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at vi får denne kæmpe nye bydel gjort til en naturlig del af Herning midtby.

Derfor er det glædeligt, at der i det netop vedtagne budget i Herning byråd er afsat midler til udviklingen af en dynamisk bymidte med et moderne udtryk.

På den ene side skal vi på de 100.000 kvadratmeter, som i dag rummer sygehuset, sikre et flot og grønt, attraktivt byområde, hvor beplantning og friarealer indrammer arkitektonisk flotte bygninger - og på den anden side skal vi være kreative i vores bestræbelser på, at den nye bydel bliver en integreret del af city.

Som jeg nævnte allerede for et par år siden på et læsermøde på Herning Folkeblad, ville det være naturligt, hvis vi fra de gamle, røde hovedbygninger på sygehuset via Pontoppidansvej og Nørre Allé satte en flot poppelallé, der fører forbi Herning kirke og op til Torvet.

En anden måde, hvorpå man kunne sikre en nær tilknytning mellem den nye bydel og bymidten, er en gangbro fra en af de nye bygninger på sygehusgrunden til midt på gågaden for eksempel Bethaniagades parkeringsplads.

Jeg forestiller mig ikke en almindelig kedelig gangbro, som der ses alt for mange steder. Vi kan udskrive en idé- og arkitektkonkurrence om en model, der ikke alene skal løse det praktiske formål, men det må også være muligt at få en kunstnerisk smuk gangbro, hvor kreativiteten for alvor udfolder sig.

Hvis vi alene fokuserer på den praktiske del af opgaven, kunne en tunnel selvfølgelig også være løsningen, men det er min fornemmelse, at en sådan tunnel vil nogen måske være betænkelige ved at bruge i aften- og nattetimerne, selv om den kunne blive oplyst og eventuelt udstyret med overvågningskameraer.

Mulighederne er mangfoldige - og kun fantasien sætter grænser. Jeg håber, at vi i Herning Venstre snarest vil tage aktiv del i debatten og idéudviklingen omkring fremtidens bymidte, hvor gågaden, Torvet og sygehusgrunden er centrale, sammenhængende elementer.

Læs også
Sydbyen bliver et nyt aktiv for Herning by