Mindeord om Elna Jakobsen: Et godt liv fyldt af omsorg

19. juni 2020, 11.57

Elna Jakobsen, Lind, er død. FOTO: PRIVATFOTO

MINDEORD Thomas Jakobsen, Sinne Birgitte Jakobsen og Marianne Malle skriver mindeord om deres mor, Elna Jakobsen, Lind.

Vores kære Mor Elna Jakobsen sov stille ind på Lind Plejecenter 20. maj 2020 efter et langt og godt liv.

Mor blev født i 1933 i Langelund mellem Kølkær og Hauge og levede det meste af sit liv her på egnen, dog med en afstikker til Danebod Højskole på Als, og i halvandet år tjente hun på Sjælland.

Mor blev heldigvis ikke syg af corana-virus, men der er ingen tvivl om, at den meget voldsomme nedlukning omkring de ældre på plejehjemmene, som betød at vi børn, svigerbørn og børnebørn ikke måtte besøge hende, påvirkede hende meget.

Hun lukkede mere eller mindre ned for almindelige dagligdags funktioner såsom at spise og drikke i løbet af tiden fra midt i marts og frem til hun døde.

Efterhånden som hun blev mere og mere svækket, fik vi heldigvis lov til at besøge hende med de restriktioner, som har været gældende. Ved disse besøg kunne vi hver især glæde hende ved at finde højskolesangbogen frem og synge for og med hende.

Med den højskolebaggrund, som er i vores familie, kunne det til det sidste glæde hende at synge sammen med os.

Hun har altid udvist så megen omsorg for alle mennesker omkring sig, både vi børn og svigerbørn, hendes fire børnebørn og de to oldebørn.

Der har også været venner og familie, som har nydt gavn og glæde af hendes selskab og omsorg. Alle disse mennesker har desværre ikke kunnet få lov at besøge mor i den sidste tid.

For år tilbage arbejdede hun selv med de ældre på det »gamle« plejehjem Kildevang i Lind, og der blev også tid til at være frivillig på krisecentret i Herning.

Hun har haft et langt godt liv med far først på gården i Slumstrup og senere, da de til mors store glæde flyttede til Lind. Her var der også en dejlig have, hvor hun kunne bruge meget tid på blomster og buske. Der var også frugttræer og buske med bær, som hun sammen med børnebørnene havde stor fornøjelse af.

Mor og far havde også stor glæde af at deltage i mange dejlige arrangementer i Ældreklubben i Lind, og det fortsatte mor med efter fars død. De havde begge stor glæde af samværet med deres dejlige naboer på Nørretoften. De spillede også i en periode petanque sammen med venner i Lind.

Årene på Nørretoften var nogle gode år for både mor og far. Mor klarede sig også fint alene i nogle år efter fars død, men det blev en stor glæde for os børn og for mor, da hun i sommeren 2018 fik plads på Lind Plejecenter. Der har hun været glad og taknemmelig for at være.

I familien er vi taknemmelige for den kærlige omsorg og pleje, som mor har fået i løbet af tiden på Lind Plejecenter.

Vi vil savne vores mor, men samtidig glæde os over, at hun sov stille og fredeligt ind.

Æret være mors minde.