»Ja tak« til lokal aftale for lærere i Herning

4. september 2019, 15.22

ARBEJDSTID Forestil jer, at man for eksempel på byggepladsen i Gødstrup af og til pålagde medarbejderne en arbejdsdag på 9-10 timer. Kan det finde sted?

Sikkert, men det sker ikke uden kompensation i form af regulering af arbejdstiden efterfølgende, for der er nemlig en overenskomst at arbejde efter.

Lærere har ikke rettigheder via regler om arbejdstid som alle andre på det kommunale arbejdsmarked. Men hjemlen eksisterer - netop til at aftale lokalt om arbejdstid for lærere.

I Herningegnens Lærerforening har vi noteret os, at socialdemokraterne, SF, De Radikale, løsgænger Jørn Vedel Eriksen og Borgerlisten alle offentligt har tilkendegivet, at de ønsker, at der optages forhandlinger om arbejdstid for lærere ansat i Herning Kommune. Det vil jeg gerne kvittere for.

For det første fordi Herning er en af de få kommuner i Danmark, som endnu ikke har lavet en aftale med spilleregler for lærerarbejde.

Og for det andet og vigtigst fordi en aftale vil være med til at højne såvel undervisningsmiljø som arbejdsmiljø.

Lærerarbejde kan karakteriseres som følger: Læreren arbejder populært sagt i et »udstillingsvindue«.

»Alle vil læreren noget« hver dag - det giver stor arbejdsglæde, men slider samtidigt på psyken, især hvis der ikke er politisk eller ledelsesmæssigt blik for dette vilkår.

Ingen mulighed for, på en dårlig dag, at »skjule« sig lidt bag skrivebord, ved industrimaskine eller lignende

Personligheden er et arbejdsredskab

Tradition: tager medansvar for folkeskolens udvikling

Før 1993 reguleredes lærernes tjenestetid af staten. Finansministeriet var arbejdsgiver og ved kommunaliseringen i 1993 erstattedes tjenestetid med en kommunal overenskomst.

Indtil da havde finansministeriet fastlagt et maksimalt antal årlige undervisningstimer til 750 om året. Dette svarede til 25 lektioner af 45 minutters varighed om ugen. Loftet var uden tvivl lagt der, for at sikre kvaliteten i undervisningen.

Som verden ser ud nu, underviser lærere alt for meget. Mange underviser langt over 800 timer, og nogle kommer også over 900.

Når lærere bliver bedt om en så massiv undervisningsforpligtelse, helt ureguleret, betyder det, at det går ud over forberedelses- og efterbehandlingstiden som minimeres og minimeres, for opgavemængden i relation til blandt andet forældresamarbejde, administrative opgaver med læringsplatforme, elevplaner, Aula med videre stiger også - typisk både for den enkelte lærer og for det kollegiale fællesskab.

Kerneopgaven for lærere er at levere velforberedt undervisning med dannelse, socialisering og tryghed integreret i fagene. Det er en stor arbejdsmiljøbelastning for lærere, hvis de oplever ikke at kunne lykkes med opgaven samlet set.

Derfor er det også dejligt at konstatere, at der er partier i Herning byråd, som gerne ser ordnede forhold i relation til lærernes arbejdstid. Det vil vel nok være fantastisk, hvis Venstre, DF, Kristendemokraterne og Konservative følger trop. Herningegnens Lærerforening er i arbejdstøjet og klar til at levere.