Kvalitet og tryghed i ambulancedriften i hele regionen

Udgivet:25. maj 2022, 13.41

Læsetid:2 minutter

Else Søjmark. Foto: PR-foto

Af Else Søjmark og Gitte Færgemann regionsrådsmedlemmer i Region Midtjylland for Socialdemokratiet

SUNDHED Medierne har den seneste tid bragt indlæg fra områder i regionen, hvor ambulancernes responstider ikke overholder de opsatte servicemål.

Regionsrådet har tilbagevendende drøftet emnet og har blandt andet i geografisk udsatte områder etableret fremskudte ambulancebaser, for at borgerne kan være trygge.

Region Midtjylland har et flydende ambulanceberedskab. Det betyder, at ambulancerne hjælper hinanden på tværs. På den måde ønsker man at sikre den bedste udnyttelse af kapaciteten suppleret med de fremskudte baser.

Mangel på ambulancepersonale har dog betydet, at ambulancerne generelt i perioder har været/er ude af drift. De nyere baser er derfor heller ikke benyttet i forventet omfang og med forventet effekt.

Vi ønsker en region i balance og lighed i sundhed, også når det gælder ambulancer. Og dermed også tryghed i mindre befolkede og geografisk mindre tilgængelige områder. I disse områder er det blandt andet målet med fremme indenfor 10 minutter, der halter.

Der vil til enhver tid kunne være en modsætning mellem ønsket om at have ambulancer stående fast i udsatte områder med få udkald, hvis der i et nærliggende mere befolket område er mange udkald og ventetid.

Men hvor går grænserne også økonomisk set, hvis vi skal bevare trygheden og ligheden i vores region? Og er responstiden også et mål for kvalitet og resultater bag de forløb, der blev og ikke blev nået inden for de fastsatte mål?

Vi er nysgerrige på de forløb og data, der ligger bag responstiderne og de udkald vi nåede og ikke nåede indenfor skiven. Kan mere viden om disse måske benyttes til at skabe en anden sammenlignelighed og mere klarhed om indsatsens effekter, herunder til at udvikle målene og/eller supplere med/opstille nye ud fra parametre som kvalitet og tryghed? Både med og uden den personalemangel vi lige nu oplever.

Dette ønsker vi at drøfte med vores politiske kolleger i udvalget for Nære Sundhedstilbud på et kommende møde.

Gitte Færgemann. Foto: PR-foto

Indlæser debat