Stemmefiskeri efter rødtunger

28. juli 2021, 12.39

Peter Langborg. Foto: Privatfoto

BUREAUKRATI I et indlæg her i avisen i går 27. juli påstår hr. Marius Kristensen, at der ikke kan findes penge i de offentlige kasser på anden måde end ved at tilføre disse flere eller at afskedige offentligt ansatte, hvorved vor velfærd vil forringes.

Denne myte har de røde holdt på i årtier, men at de har holdt på den så længe, gør den ikke mindre forkert. Der er masse af milliarder at hente i det offentlige ved afskaffelse af bureaukrati, ved rationalisering og ved at få indført almindelig sund fornuft i etaterne.

Nu nævner hr. Marius Kristensen selv sygeplejersker. Deres egen organisation DSR har regnet ud, at mere end syv procent af en sygeplejerskes arbejdsdag går med unødig administration/kontrol. Dette ved siden af den time og et kvarter, som de ved siden af jævnfør DSR bruger til nødvendig administration/kontrol.

Syv procent kan altså uden at det kan mærkes andre steder end på et bedre arbejdsmiljø spares på sygeplejersker, som vi har cirka 55.000 af. Syv procent af 55.000 er lig med 3850 årsværk!

Akkurat på samme måde kan der spares i langt de fleste offentlige etater ved at afskaffe bureaukrati. Så lad os overføre disse syv procent til hele den offentlige sektor, hvorved vi får en besparelse på cirka 52.500 årsværk, som kan spares væk uden at en eneste - udover de offentligt ansatte, som skal ud at finde et job i det private erhvervsliv - opdager det.

Nej, hr. Marius Kristensen, det er ikke stemmefisker, når blå kandidater plæderer for bedre velfærd på det offentliges kerneområder. Det er derimod kun jer rødtunger, som ikke kan/vil se, at der kan spares et enormt antal milliarder ved at indføre almindelig sund fornuft i de offentlige etater.

Indlæser debat...