Borgmester handlede hurtigt i corona-situation

24. juni 2020, 12.00

Foto: Romolo Tavani

IKAST-BRANDE Helt som ventet godkendte byrådet uden debat, at borgmester Ib Lauritsen (V) tidligere på måneden havde handlet på egen hånd i forhold til at hindre smittespredning med covid-19. Sagen drejede sig om »Midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser«, hvor en borgmester på byrådets vegne - i henhold til den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 1 - kan træffe beslutning i sager af hastende karakter og som ikke giver anledning til tvivl.

Kravet er dog, at byrådet skal orienteres på det førstkommende ordinære møde.

Baggrunden for borgmesterbeslutningen var, at Styrelsen for Patientsikkerhed 11. juni pålagde byrådet at udstede midlertidige restriktioner på ovennævnte steder i kampen mod coronavirus.

Besøgsrestriktionerne indebærer, at besøg primært skal foregå på udendørs arealer. Besøg på indendørs arealer kan ikke ske, med mindre besøget sker i en kritisk situation, eller at besøget ikke kan foregå udendørs.

I de tilfælde, hvor et besøg som følge af beboerens helbredsmæssige tilstand eller som følge af de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs, har den enkelte beboer, uden at der foreligger en kritisk situation, ret til at udpege en-to faste besøgspersoner, som kan aflægge besøg i beboernes lejlighed.