Hvorfor sådan et hastværk?

Udgivet:23. november 2021, 13.59

Læsetid:2 minutter

Jeanette Kæseler Hoffmann. Foto: PR-foto

2 år siden

KONSTITUERING Knap var vælger-stemmerne talt op på valgnatten, og de 31 mandater til byrådet fundet, før alle 31 mandater blev samlet til konstituering af de forskellige udvalg i kommunen, samt til underskrivelse af »Pejlemærker for byrådet i Herning Kommune, 2022-2025«. Det seks siders kompendium er, så vidt jeg har forstået, et overordnet arbejdspapir for byrådet de næste fire år.

Nu er mit spørgsmål bare: Hvorfor sådan et hastværk?

Selvfølgelig er det flot at kunne sige »Et enigt byråd har underskrevet...«, men fik de nyvalgte byrådsmedlemmer et reelt valg?

Alle var formentlig møgtrætte efter en lang og spændende dag, og hårde uger, nogle kandidater helt grønne i politik og flere havde været i gang i mere end 24 timer - er det et fornuftigt grundlag at underskrive så vigtigt et dokument på?

Yderligere var kompendiet udformet på forhånd, og dermed formentligt noget Venstres kandidater havde et indblik i. Men hvad med byrådets 14 øvrige medlemmer? Hvis de havde ønsket at læse det ordentlig igennem og underskrive det senere, eller havde ønsket tilføjelser til uddybning af kompendiet, ville det så have være en mulighed?

Jeg har netop selv læst kompendiet igennem, og især afsnittet om handicap og psykiatri kunne i min optik godt have været væsentligt mere visionært.

Afsnittet lyder: »Som borger kan man i en kortere eller længere periode af livet have brug for specialiseret hjælp fra handicap- og psykiatriområdet. Øverst på dagsordenen for Herning Kommune er i et samarbejde med borgerne at sikre et så selvstændigt liv som overhovedet muligt.”

For mig at se virker hastværket som endnu en magtdemonstration frem for et reelt samarbejde på tværs. Men det er bare min mening. Jeg havde, nok lettere naivt, håbet på klare forandringer i måden, man vil signalere politisk samarbejde på tværs, allerede på valgnatten. Men jeg blev klogere.