Har SF fået både solstik og hedeslag?

4. august 2021, 11.45

Ulrik Hyldgaard. Foto: Flemming Hansen

BOLIGER Alle ved, at sommeren har været god og varm med masser af sol og varme. Således tænker jeg, at det må være varmen og de høje temperaturer, der har ramt SF’s Michael Thomsen ret hårdt, da han onsdag 21. juli her i avisens spalter er ude med et indlæg om almene boliger, hvor han helt uberettiget beskylder byplanudvalget i Herning Kommune for at forhale planlægning af almene boliger og favorisere private investorer.

Jeg har med interesse fulgt Michael Thomsens indlæg omkring, hvad der er foregået i min gode ven og kollega Jørn Vedel Eriksens parti i forbindelse med, at Jørn blev løsgænger. I den sag ser det også ud til, at Michael Thomsen er i stand til på afstand at danne sig et overblik over, hvad der faktisk er sket, også selvom han ikke selv har været til stede!

På samme måde forholder det sig tilsyneladende i sagen om Fakta på Porshøj. Her ser Michael Thomsen sig i stand til at konkludere, at det er Herning Kommunes byplanudvalg, der er årsagen til, at det har taget et par år at få sagen frem til det stade, den nu befinder sig på (lokalplan foreløbigt vedtaget i udvalget).

Faktuelt forholder det sig dog således, at byplanudvalget i august 2019 besluttede, at der kunne igangsættes planlægning for projektet med 12 almene boliger og en stor udvidet Fakta. At sagen så først dukker op til udvalget igen i juni 2021 skyldes ikke, at byplanudvalget har ønsket at trække sagen i langdrag, men at det faktisk er en ret kompliceret sag for Fællesbo, der jo ejer grunden at få alt lovgivningsmæssigt på plads. Man har skullet igennem en ret lang proces med tilladelser fra blandt andet beboerne i afdelingen, landsbyggefonden med flere. Altså alle mulige instanser, der intet har med byplanafdelingen at gøre. Nu er det så lykkedes at få alle disse tilladelser og godkendelser på plads, og derfor har vi nu vedtaget at sende lokalplanen ud i høring, så vi kan få vedtaget en plan, der kan hjælpe Fakta, Fællesbo og beboerne i nærområdet til en ny og forbedret dagligvare mulighed.

Michael Thomsen påstår, at Herning Kommune bevidst stækker ansøgninger fra almene boligforeninger til fordel for private investorer. Jeg ville gerne se bare et enkelt konkret eksempel på, at dette skulle finde sted.

Fakta er, at vi i byplanudvalget sætter en ære i at behandle alle sager ens. Vi glæder os over udviklingen i Herning, der gør, at vi har mange sager med ønsker om at investere i Herning. Alle sager skal igennem den samme proces med høring og behandling i såvel byplanudvalget som i byrådet. Der skeles på intet tidspunkt til, om det er en boligforening eller en privat investor, der står bag ansøgningen, for vi tager godt imod alle, der vil det godt for Herning.

Flere almene boliger er godt for Herning, og derfor har vi også et godt samarbejde med boligforeningerne, og hvert eneste år sættes en plan sammen for, hvor vi skal gå ind og støtte med kommunale kvoter til byggerierne. I forbindelse med projektet på Porshøj var det ikke muligt at prioritere støtte til de 12 boliger nu, som man fra Fællesbo ønskede sig. Da man gerne ville i gang med udvidelsen nu, så blev det altså uden de 12 boliger. Kvoten til almene boliger i 2021 blev givet til andre projekter, som blev vurderet endnu bedre end de 12 boliger ovenpå Fakta.

Sådan er det nu engang. Pengekassen er ikke utømmelig, og derfor så prioriteter byrådet hvert eneste år hvilke almene boligprojekter, der skal have hjælp fra skatteborgernes fælles pengekasse.

Jeg forstår på Michael Thomsens indlæg, at folkesocialisterne i Herning ønsker, at der hver gang, der laves en lokalplan for et boligprojekt, skal der afsættes 15–20 procent af området til almene boliger. Altså boliger hvor skatteborgerne skal støtte opførelsen af boligerne ved indskydelse af cirka 10 procent af byggeriet pris i kommunal grundkapital! Det er faktisk et ikke ubetydeligt beløb, der skal afsættes til at støtte opførelsen af boligerne.

For mig at se vil det sætte Hernings udvikling helt i stå, da der vel næppe er mange, der mener, at vi skal prioritere midler til flere almene boliger på bekostning af den service, vi skal levere til vores børn og ældre. Men det er jo et faktum, at pengene kun kan bruges én gang, og at der kun er to muligheder for at finansiere at bruge flere penge på almene boliger. Det er enten ved at omprioritere eller opkræve flere penge i skat.

Forslaget er nogenlunde lige så vidtløftigt, som det forslag Michael Thomsen og SF fremsatte i forbindelse med kommuneplanen, hvor SF foreslog, at etageboliger fremover kun kan tillades, hvis byggeriet ikke skygger ud over egen grund.

I morges da jeg stod op ved syv-tiden kunne jeg konstatere, at mit etplans parcelhus kastede skygger over på min genbos grund, og i eftermiddag kaster mit lille hus igen skygge, men denne gang går det heldigvis ikke ud over genboen, men her er det naboen mod nord, det går ud over!

Jeg er sikker på, at SF’s boligpolitik må være ramt af såvel solstik som hedeslag på en og samme tid.

Læs også
Venstre foretrækker de private bygherrer: Hvorfor et nej til 12 almene boliger?

Indlæser debat...