Mindeord: Hun blev glad af at hjælpe og glæde andre

8. juli 2021, 12.21

Dagmar Hummelmose. Foto: Privatfoto

MINDEORD Gerda Hummelmose Nielsen har på vegne af alle søskende sendt mindeord om deres mor, Dagmar Hummelmose, tidligere Bording, der er død 94 år gammel på Kærmindeparken i Ikast:

Dagmar Hummelmose voksede op på gården Gammelager ved Ikast i en søskendeflok på otte. Som ung tjente hun på forskellige gårde, før hun som 23-årig blev gift med vores far, Henry Hummelmose, der stammede fra Aulum.

I Guldforhoved ved Bording købte de to en gård, som de drev nogle få år, før far fik så dårlig en ryg, at de måtte sælge.

De havde da fået to døtre, Gerda og Stinne. De købte så hus i Ikast, og far begyndte på læreruddannelsen. Dengang var der ingen uddannelsesstøtte, så mor måtte tjene pengene. Mor passede børn, gjorde rent på fabrikker, vaskede tøj for folk og sad hos de døende på De gamles Hjem. Mors forældre og vore mostre hjalp med at passe os to piger.

I 1958 blev far færdig og familien flyttede til Fåre ved Bøvlingbjerg. Her blev far enelærer ved en lille skole, hvor han underviste de ældste om formiddagen og de yngste om eftermiddagen. Mor havde taget et kursus, så hun kunne undervise pigerne i håndgerning. Hun sørgede også for rengøring i skolelokalet. Udviklingen gjorde dog, at de ældste elever skulle flyttes til en større skole, derfor søgte far en bedre stilling.

Så i november 1960 begyndte far ved Sommersted Ungdomsskole i Sønderjylland. Her fik de 17 gode år. Far og mor sagde ofte, at det blev deres bedste år. Her var blomsten af Danmarks ungdom, og familien oplevede sønderjydernes nationalbevidste sindelag.

Vores hjem har altid været præget af stor gæstfrihed. Derfor har mor bagt mange kager og lavet meget kaffe. Vi glædede os over at være sammen med de unge fra skolen og gode sønderjyske venner.

Mor gjorde lidt rent på ungdomsskolen, men da Jens Martin blev født i 1970, begyndte mor igen at passe børn, så der var legekammerater til ham. Da han skulle i skole i 1977, flyttede de til Gjern ved Silkeborg. Her var man i gang med at starte en kristen friskole i Voel. Far og to andre lærere begyndte som lærere der.

Også her i Midtjylland fik mor og far 17 gode år og mange gode venner. Nu tog mor så arbejde som hjemmehjælper - et job, hun gik højt op i. Hvis hun ikke kunne nå at gøre arbejdet færdigt, kom hun igen efter arbejdstid.

Mor har også altid gerne villet besøge gamle og enlige.

»Man bliver glad, når man kan hjælpe og glæde andre«, som hun sagde.

I det hele taget sad mor sjældent stille. I sit hjem havde hun som barn også ofte hørt, at man skulle gøre nytte. Det ville hun gerne give videre til os børn.

I 1994 flyttede mor og far tilbage til deres udgangspunkt, Bording Sogn, hvor de i 2000 kunne fejre guldbryllup. Igen med en stor fest.

Mor og far holdt hele tiden kontakten ved lige til gamle venner og nogle enkelte elever. Desuden var de meget tit sammen med deres søskende.

I 2002 døde far. At skulle klare sig uden ham tog mor også som en udfordring. Hun klagede ikke og boede alene i huset på Kærmindevej, indtil hun i 2014 fik en blodprop.

Heldigvis fik hun da en plads på Kærmindeparken. Der kom flere svagheder til, så vi er taknemlige for al den hjælp, mor fik på plejehjemmet.

Mor døde 19. juni i en alder af 94 år. Et langt liv er slut. Vi har meget at takke vort hjem for, men vil lade takken gå opad, sådan som vores forældre ofte gjorde.

Mor efterlader sig ud over os tre børn også tre svigerbørn, otte børnebørn og 11 oldebørn samt to søstre.

Indlæser debat...