Vildleder Jørn Vedel Eriksen læserne?

1. juli 2021, 12.04

Holtbjergafdelingen har været omdrejningspunkt for en sag om racisme. Foto: Flemming Hansen

HOLTBJERG Det vil klæde Jørn Vedel Eriksen i hans indlæg 30. juni 2021 ikke at tale usandt om byrådets arbejde.

Jørn Vedel skriver: »Michael Thomsens anklage om at byrådsflertallet har ført skolepolitik på et racistisk grundlag er naturligvis forkert, uhørt uforskammet og dybt krænkende. Han er i øvrigt den første debattør, der i debatten om etnisk diskrimination, der har trukket racismekortet og anklaget byrådsflertallet for at føre skolepolitik ud fra elevernes hudfarve. Ikke mindst set i lyset af sagens videre behandling i Institut for Menneskerettigheder og Ligebehandlingsnævnet er SF og Michael Thomsens (MT) anklager mod byrådet helt uberettiget. Sagen endte jo i 2019 med, at instituttet frafaldt sin anklage mod Herning Kommune om diskrimination på baggrund af elevernes etnicitet. Ligebehandlingsnævnet havde derfor ikke nogen sag at tage stilling til. På den baggrund er SF og MT’s racismeanklage bevidst vildledning af læserne.«

Herning Folkeblad skal have ros for, lige under det ovenstående citat, at komme med et link til deres artikel fra den 4. marts 2020, der netop handler om sagen ved ligebehandlingsnævnet (da læserbrevet blev bragt på herningfolkeblad.dk, red.).

I artiklen fremgår det, at der blev indgået et forlig mellem Herning Kommune og Instituttet for Menneskerettigheder. I artiklen har Herning Folkeblad også bragt forligets aftale tekst: »… Herning Kommune anerkender, at byrådets beslutning utilsigtet udgjorde diskrimination på grund af etnicitet, fordi der i beslutningsgrundlaget blev lagt vægt på elevernes etniske oprindelse, og fordi beslutningen indebar en udskillelse af børn med minoritetsbaggrund til Holtbjerg-afdelingen.« (Min fremhævning)

Herning Kommune indrømmer altså at havde udøvet diskrimination på grund af etnicitet i forbindelse med skolepolitikken i Herning Kommune.

Hvis vi spørger Den Danske Ordbog, hvad diskrimination på grund af etnicitet er, kan vi under opslaget for racisme finde følgende definition: »Diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker pga. deres etniske baggrund og fremmedartede udseende, kultur m.m.« (Min fremhævning).

Herning Kommune har derfor selv indrømmet, at beslutningen om Herningholmskolen var racistisk. Og det var derfor, instituttet hævede sagen ved Ligebehandlingsnævnet. Fordi Herning Kommune allerede havde indrømmet, at beslutningen var racistisk.

Det svarer til, at jeg opgiver en fogedforretning, fordi den person, der skylder mig penge, betaler sin gæld.

Tilbage står så, hvorfor Jørn Vedel Eriksen påstår, at beslutningen ikke var racistisk?

Og er Jørn Vedel i gang med en bevidst vildledning af læserne?

Læs også
Er virkeligheden nu også sådan som Lars Krarup skriver?
Læs også
SF’s racismeanklage mod 28 byrådsmedlemmer