Byrådsudvalg spænder ben for udvikling

29. april 2021, 14.26

Søren Hansen. Foto: Privatfoto

SUNDHED Kære medborgere i Ikast-Brande Kommune. Det er os, der vælger byrådsmedlemmerne, og det skal vi gøre igen til efteråret. Det skal vi efter min mening gøre efter vores overbevisning og som oplyste borgere. Jeg vil derfor dele en oplevelse med jer:

Jeg bliver dybt bekymret, når lokalpolitikere skal bestemme, hvilke metoder der bruges i Familiehuset og på byens skoler - det har de folk ansat til. Det er fuldstændig lige meget, om vi taler undervisning, det pædagogiske, psykologiske, terapeutiske eller andre metoder.

Børne- og undervisningsudvalget består af syv medlemmer. Fem af dem mener, at de folk, kommunen har ansat til at lave familiebehandling, rådgivningsforløb, praktisk og pædagogisk støtte i Familiehuset samt personale og ledere på tre af kommunens skoler - altså indenfor området uddannede mennesker - ikke har faglighed og dømmekraft til at afgøre de specifikke metoder, der anvendes i Familiehuset og på de tre skoler. Det er ikke en vej, vi skal gå! Alle byrådsmedlemmer inklusiv de fem omtalte bør have tillid til, at ledere og uddannet personale ved, hvad de gør og hvorfor! Jeg er en af de uddannede folk i Familiehuset, der føler, at der bliver sat et stort spørgsmålstegn ved min faglighed og professionalitet.

Børne- og undervisningsudvalget vedtog onsdag 21. april med et flertal på fem mod to, at neurofeedback ikke skal anvendes til børn og unge i Ikast-Brande Kommune med øjeblikkelig virkning. Udvalget er blevet grundigt informeret om metoden, og I kan læse hele sagsfremstillingen og mere om selve metoden på kommunes hjemmeside.

Neurofeedback ses som supplement til de øvrige sociale, familieterapeutiske, pædagogiske og psykologiske metoder, der i dag anvendes i kommunen. Metoden er nonverbal og bruges især til de børn og unge, der har svært ved at profitere af de »sædvanlige« pædagogiske og terapeutiske metoder. Neurofeedback bruges blandt andet til at håndtere belastningssituationer som stress, søvnløshed, kropslig uro, fokuseringsvanskeligheder, forhøjet alarmberedskab, forhøjet temperament, men også depression, angst og migræne. Det er værd at bemærke, at vores kommune kan dokumentere positiv udvikling hos 80 procent af de børn, unge og voksne, der har prøvet metoden - og det er vel og mærke brugere, hvor de fleste har haft svært ved at opnå tilfredsstillende resultater med andre metoder!

Neurofeedback handler om at igangsætte en træning af bestemte områder (som styrer bestemte kompetencer) med det formål at træne hjernens evne til at være i en hensigtsmæssig tilstand. Efterfølgende giver træningen personen mulighed for at anvende området mere aktivt, da træningen skaber flere neurale forbindelser i det trænede center. Nogle tror, at man sender elektroniske signaler til hjernen - og det gør man også i nogle få af de 20 forskellige typer af metoden, der findes.

Men i Ikast-Brande anvendes neurofeedback-metoden Othmer, som er den mest veldokumenterede gennem de sidste 50 år, og som ikke har nogen mekanisk eller elektronisk påvirkning af hjernen. Der sidder elektroder på hovedet, men de måler kun hjernens aktivitet. Der er absolut ingen bivirkninger, så i de 20 procent af tilfældene, hvor der ikke kan registreres positiv udvikling efter behandlingen, er der således ingen skade sket.

Hvorfor er det så lukket ned i Ikast-Brande Kommune? Måske fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der ikke anvendes neurofeedback til børn fra 3-17 år med autisme. Jeg skal ikke betvivle Sundhedsstyrelsens anbefalinger (så er jeg jo ikke bedre end de fem medlemmer af børne- og undervisningsudvalget), men jeg vil dog tillade mig at påpege et par ting. Othmer-metoden er klinisk veldokumenteret, men der er en række udfordringer med undersøgelserne, når vi taler statistik. Det kan nemlig ikke lade sig gøre at lave kontrolgrupper i sådanne undersøgelser - såkaldte blindings - og derfor bliver kvaliteten af evidensen automatisk vurderet meget lav. Desuden skærer Sundhedsstyrelsen alle mere end 20 neurofeedback-metoder over én kam, og det yder ikke den omtalte Othmer-metode retfærdighed. Jeg vil også nævne, at kommuner bruger metoden rundt omkring i landet til behandling af mennesker med autisme for eksempel i Hjørring Kommune. Men jeg har stor forståelse for, at netop Sundhedsstyrelsen skal gå med livrem og seler og derfor vælger ikke at anbefale behandlingen til børn med autisme.

Til sammenligning skriver Socialstyrelsen, at mennesker med ADHD kan (uanset alder) have gavn af neurofeedback!

Jeg er således bange for, at vores fem politikere fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har bestemt, at Ikast-Brande Kommune ikke mere skal bruge neurofeedback på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om ikke at bruge metoden til børn og unge med autisme - ikke alle mulige andre børn og unge. Beslutningen går således også imod Ikast-Brande Kommunes direktør for Børn og Fællesskaber, Rasmus Byskov-Nielsens indstilling, der anbefaler at følge Sundhedsstyrelsen.

Jeg er rasende over, at lægfolk skal fortælle mig, mine ledere og kolleger, hvordan vi skal gøre det arbejde, som vi er uddannede til. Men jeg er allermest ked af det på vores børn og unges vegne. De bliver frataget en behandlingsmulighed med høj succesrate og absolut ingen bivirkninger.

Grundet min tavshedspligt kan jeg desværre ikke fortælle nogle af de gode historier, som familierne har oplevet med neurofeedback, men vil opfodre familierne om at skrive deres egne erfaringer om neurofeedback på Facebook

Indlæser debat...