Hæder til psykiatrisygeplejerske

Den erfarne sygeplejerske Metha Irene Jensen på Regionshospitalet Gødstrup hædres med Grethe Foss’ Legat

Udgivet:05. april 2022, 12.25

Læsetid:3 minutter

Metha Irene Jensen, Regionshospitalet Gødstrup, er en ud af 108 erfarne syge­plejersker, som hædres med Grethe Foss’ Legat. Kollegerne beskriver hende som et stort forbillede og en forkæmper for nogle af samfundets svageste: de psykiatriske patienter. Foto: Privatfoto

HÆDER For nylig skiftede sygeplejerske Metha Irene Jensen arbejdssted fra det gamle sygehus inde i Herning til det nye regionshospital i Gødstrup, og med i bagagen havde hun en helt uventet besked: Hun er netop blevet tildelt Grethe Foss’ Legat.

Legatet uddeles til sygeplejersker, som nærmer sig pensionsalderen, og som har ydet en ekstraordinær indsats både over for patienterne og som kollega og eksempel for yngre sygeplejersker.

- Jeg er dybt benovet og rørt over, at tre kolleger har villet indstille mig. Den slags har intet med overenskomster at gøre. Vi får ganske vist løn for at være sygeplejersker, men ikke anerkendelse, så det er fantastisk, siger 64-årige Metha Irene Jensen, som arbejder i det psykiatriske ambulatorium.

Ifølge kollegerne lever hun til fulde op til legatets betingelserne. De skriver i en indstilling, at hun til trods for omstruktureringer, besparelser og effektiviseringer formår at holde et stort fokus på kerneydelsen: den direkte pleje af en meget sårbar patientgruppe - og at hun til stadighed kæmper for at give patienterne den optimale og mest omsorgsfulde pleje.

Ændrede vilkår

Metha Irene Jensen kommer fra en familie, som var meget aktiv i politik og fagpolitik, og hun blev tidligt optaget af psykiatrien og har i dag en særlig interesse for traumatiserede flygtninge.

Det tiltaler hende, at der i psykiatrien er mulighed for at lære patienterne bedre at kende, end der er i mange dele af den somatiske behandling, og være med til at håndtere de ofte komplekse forhold for den enkelte patient. På Regionshospitalet Gødstrup ligger psykiatri og somatik i samme bygning, hvilket er en stor fordel, idet psykiatriske patienter ofte kæmper med en række fysiske problemer også.

Vilkårene for sygeplejen har forandret sig en del i løbet af hendes karriere.

- Behandlingsforløbene er blevet kortere. Fra slutningen af 1990’erne kom der mere fokus på diagnoser, best practice og forskning. Det har givet en mere skarp og dygtig behandling, men også en mere skarp opdeling mellem de forskellige behandlingstilbud. Det gør arbejdet mere fragmenteret for personalet, men forhåbentlig ikke for patienterne. Vores styrke som sygeplejersker er, at vi er generalister i kraft af vores uddannelse, siger hun.

En særlig facet ved Metha Irene Jensen, som fremhæves af kollegerne, er hendes evne til at gøre en forskel for yngre kolleger. Og der er nogle basale holdninger, hun gerne vil give videre.

- Jeg ønsker, at de skal brænde for faget - brænde for psykiatrien. At de er villige til at gå en ekstra mil og vedvarende tale patienternes sag. At de åbner døre, som er ellers lukkede. Selvfølgelig skal vi have mere i løn, men faget kræver, at vi brænder for arbejdet, siger Metha Irene Jensen, som bliver lykkelig, hver gang hun oplever, at en af afdelingens studerende kommer tilbage og bliver ansat.

Om et halvt års tid går hun på pension, og så er det de tre børnebørn og den forsømte have, som får fuld glæde af hendes engagement.

Nogle seje personer

Grethe Foss’ Legat uddeles i år for sidste gang, og det kommer hele 108 sygeplejersker til gode. De er alle tæt på pensionsalderen, og så har de nogle helt særlige karakteristika, siger Jette Søe, som er medlem af legatbestyrelsen og tidligere formand for Dansk Sygeplejeråd.

- Det er nogle seje personer. De er blevet ved sygeplejegerningen og ofte den almindelige del af den uden at videreuddanne sig eller blive chefer. De er gode kollegaer, som lærer fra sig og altid er der, når der er brug for hjælp. De er virkelig værd at give et legat til.

Jette Søe, der selv er gået på pension efter en årrække som leder af genoptræningscenteret Montebello i Spanien, hæfter sig ved, at der stilles store krav til nutidens sygeplejersker om specialisering og en meget mere komprimeret sygepleje, fordi patienterne ikke ligger fem minutter længere på hospitalet end klinisk nødvendigt.

- I dag er der særligt brug for den smadderdygtige, gode kollega. Jeg er glad for, at vi kan anerkende godt kollegaskab og sætte fokus på noget positivt; at vi kan støtte rollemodellerne og den gode kollega og give modvægt til billedet i pressen, hvor sygeplejersker ofte udstilles som højtråbende og utaknemmelige, siger Jette Søe.

Med årets uddeling til 108 sygeplejersker nær pensionsalderen er legatformuen opbrugt, og legatet nedlægges. Hver sygeplejerske modtager 10.000 kroner.