Tænk hvis cykelfeberen giver os gode kommunale cykelplaner for fremtiden

Udgivet:08. august 2022, 12.09

Læsetid:2 minutter

Klara Søndergaard. Foto: Henrik Ole Jensen

Af Klara Søndergaard Jens Provst vej 41, Herning, lokalformand Cyklistforbundet Herning

TRYGHED Jeg forstår godt, at forældre kører børn i skole i egen bil.

Det er bare så ærgerligt. Jeg ved, forældre er rollemodeller for deres børn, derfor har jeg et stort ønske om, at forholdene for cyklister bliver gode og trygge.

Lige nu ser jeg, at skolevejen giver flere passager, hvor børn nødvendigvis må passere stærkt trafikerede bilveje. Ujævn, lappet, smal cykelsti eller ingen cykelsti opleves som utryg skolevej.

Herning Kommune har kun én cykelvej. Hvorfor?

Hvorfor kommer der ikke flere?

I forbindelse med Cyklistforbundets tre årlige kampagner »Vi Cykler Til Arbejde« (VCTA) har jeg selv registreret, at der er få deltagere fra Dansk Industri i Herning Kommune (måske / selvfølgelig også landsdækkende).

Nu cykler jeg selv ud på arbejdspladserne på Pugdalsvej i Vildbjerg for at få medarbejderne på cyklerne. De vil gerne cykle i fritiden og gør det, men der er ingen supercykelstier med lys på til Vildbjerg endnu, så der er ikke så mange her, der cykler til arbejde.

Landsformanden i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen, arbejder på at få et skattefradrag pr. cykeldag. Det er rigtig godt. Bilister kan få kørselsfradrag for 12 kilometer.

Det burde cyklister også kunne. Måske kan det få flere op på cyklen. Det vil jeg tro. Nu jeg er i gang med pennen, så tænker jeg ofte på de unge mennesker fra det midtjyske opland. De skal på ungdomsuddannelse i Herning by. Disse unge kommer i egen bil.

Jeg tænker (som Anne Mette Bang Rasmussen), de må på en cykel, eventuelt el-cykel, men alle siger: Det går ikke!

De har lang vej, skal møde op hver dag, der er ingen cykelsti / eller blot en uoplyst cykelsti.

Nej, Herning Kommune skal, som alle andre kommuner, lave en cykelplan og supercykelstier med lys.

Det er skønt at cykle, når forholdene er gode. Cyklen er der altid. Vejret er også godt, når påklædningen er god. Det er sundt at cykle. Men….

Der kommer flere og flere biler og bilveje. Bilerne skal nok komme frem!

Indlæser debat