Affaldet skal samles op

Containere på kysten samler affald og opskyllet vraggods

10. juli 2020, 10.43

Meget skal holdes vedlige på de vestjyske strande. Foto: Privatfoto

RINGKØBING-SKJERN Nødstedte dyr og opskyllet affald på stranden er blandt de opgaver, medarbejderne i kommunens Vej & Park-afdeling tager sig af i sommerens løb.

Langs Ringkøbing-Skjern Kommunes 52 kilometer Vesterhavskyst er der opsat store affaldscontainere i palletræ. Og rigtig mange strandgæster er ikke bare gode til at huske at tage deres eget affald med til beholderne, mange hjælper også til med at fylde dem med opsamlet plastic og andet affald, der er skyllet op på stranden.

Containerne tømmes løbende af medarbejderne i kommunens Vej & Park-afdeling, der rykker ud efter behov henover turistsæsonen.

De rykker også ud, når strandgæster kontakter kommunen om f.eks. dyr på stranden.

- Vi får rigtig mange henvendelser om nødstedte dyr ved stranden. Det er vi glade for, så dyrene ikke lider længere end højest nødvendigt, siger Kristian Korsholm, afdelingsleder for Vej & Park.

- Det kan virke voldsomt, at dyrene aflives, og vores medarbejdere gør det kun, når de vurderer, at det er nødvendigt, forklarer Kristian Korsholm og appellerer til, at strandgæsterne i sådanne tilfælde holder afstand, så opgaven kan udføres forsvarligt.

Kommunens Vej & Park-afdeling får hvert år en del henvendelser om dårligt vedligeholdte grusveje i sommerhusområderne.

Men Kristian Korsholm minder om, at stort set alle grusveje i sommerhusområderne langs vesterhavskysten er private fællesveje, hvilket betyder, at det er områdets grundejerforening eller vejlaug - og ikke kommunen, der skal varetage vedligehold af vejene.